Data Tema
2014.05.08 Ištraukos iš Mamyčių dienos šventės ČLM
2014.04.29 Mūsų mokytoja - “Gintarinio obuoliuko” laimėtoja!
2014.04.28 Lietuvių operos koncertas
2014.04.24 Kviečiame į dviračių seminarą-konsultaciją
2014.04.23 Labdaros koncertas “Po Angelo Sparnu”
2014.04.10 Vaikų nuotraukos
2014.04.10 Priminimas dėl Gavėnios akcijos užbaigimo
2014.03.25 Labdaros koncertas “Po Angelo Sparnu”
2014.03.24 Tėvų susirinkimas šį šeštadienį, kovo 29d.
2014.03.24 Labdaros koncertas “Po Angelo Sparnu”
2014.03.20 Filmo “Ekskursantė” peržiūra
2014.03.13 Kviečiame užsisakyti nuotraukas
2014.03.06 Kovo 15d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!
2014.03.04 Registracija 2014-2015 mokslo metams
2014.02.27 “Šokame su ČLM žvaigždėmis” - balsuokite už “numylėtinę porą”
2014.02.20 Akimirkos iš Vasario 16osios šventės
2014.02.15 “Šokame su ČLM žvaigždėmis” - šokėjų sąrašas
2014.02.14 Rašykime Nacionalinį diktantą ir laimėkime kelionę į Lietuvą!
2014.02.14 Teatralizuotas vaidinimas skirtas Kristijonui Donelaičiui
2014.02.13 “Šokame su ČLM žvaigždėmis”
2014.02.06 Pietūs šį šeštadienį (vasario 8 dieną)
2014.01.31 DĖMESIO!!! Rytoj (vasario 1d.) pamokų NEBUS!!!
2014.01.24 “Šokame su ČLM žvaigždėmis” - bilietų užsakymo anketą
2014.01.23 “Šokame su ČLM žvaigždėmis” - dar trūksta šokėjų
2014.01.17 Metinė puota – “Šokam! su ČLM Žvaigždėmis”
2014.01.15 Prašome padėti vienai ČLM šeimai
2014.01.13 Kviečiame užsisakyti nuotraukas
2014.01.05 Sausio 11 baigiasi pirmas mokslo metų pusmetis
2013.12.18 Iš Čikagos lituanistinės mokyklos dienoraščio...
2013.12.17 Kalėdinis paštas (dar veikia) ir kalėdų eglutės (akimirkos)
2013.12.12 Kalėdų eglutės ir vaišės
2013.12.09 Kviečiame Jus švęsti Kalėdas kartu su mumis
2013.12.09 11-oji biblinė stovykla Ateitininkų namuose
2013.12.05 Mokykloje atidaromas kalėdinis paštas
2013.11.23 Sutvirtinimo sakramento pasiruošimo pamokos
2013.11.14 Picos pietūs šį šeštadienį - lapkričio 16 d.
2013.11.13 Siūlome įsįjungti į akciją "Vaikai- vaikams!" (akcija pratesta)
2013.11.10 Jaunimo mišios Lemonte šeštadienį lapkričio 16 d.
2013.11.08 Siūlome įsįjungti į akciją "Vaikai- vaikams!"
2013.11.07 Lapkričio 16 d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!
2013.11.04 Paskaita "Mums rūpi mūsų vaikai" Balzeko muziejuje
2013.11.01 Fajitas restorano kuponas
2013.10.31 Kviečiame visus į 'Liūdnų Slibinų' koncertą! (paskutinį sykį)
2013.10.30 Kviečiami jauni dainininkai (dar karta!)
2013.10.25 Kviečiame visus į 'Liūdnų Slibinų' koncertą! (dar karta)
2013.10.18 Metraštis
2013.10.18 Kviečiame visus į 'Liūdnų Slibinų' koncertą!
2013.10.17 Knygų mugė Jaunimo centre šį šeštadienį
2013.10.17 Kviečiami jauni dainininkai
2013.10.15 Filmukas apie mokyklą per YouTube
2013.10.11 Rudeninių grožybių parodėlė spalio 19 d.
2013.10.11 Renkame negendantį maistą Maisto bankui rytoj
2013.10.04 Su Mokytojo diena!
2013.10.04 Laukiame rytoj visuotiniame tėvų susirinkime
2013.09.24 Fotodiena šį šeštadienį (ir kiti pranešimai)
2013.09.23 2013-2014 mokslo metų atidarymo šventė
2013.09.11 Mokslo metai prasidės šį šeštadienį - rugsėjo 14d.
2013.09.11 Lietuviškai besimokančiųjų klasė
2013.08.19 Talka rugpjūčio 24 d.
2013.08.14 Trūksta kelių mokytojų

2012-2013 mokslo metų pranešimai
2011-2012 mokslo metų pranešimai
2010-2011 mokslo metų pranešimai
2009-2010 mokslo metų pranešimai

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...