Jaunimo Centras Pavadinimas
Data Tema
2013.05.15 Besimokančiųjų klasė 2013-2014 mokslo metais
2013.04.29 Registracija
2013.04.09 Dešimtokų viktorina „Dariaus ir Girėno skrydis”
2013.04.04 ČLM tėvų susirinkimas ir Lietuviško žodžio šventė
2013.04.03 Priminimas dėl Gavėnios akcijos užbaigimo
2013.04.01 Dar karta... Labdaringas projektas „Misis lietuvė...”
2013.03.29 Filmas apie Vasario 16-osios šventę mūsų mokykloje
2013.03.29 Labdaringas projektas „Misis lietuvė Čikagoje 2013”
2013.03.08 Registracija elektroniniu budu
2013.02.28 Registracija 2013-2014 mokslo metams
2013.02.15 Kvietimas į vasario 16 minėjimą
2013.01.13 Pica pietūs šį šeštadienį
2012.12.14 Elektroninis dienynas
2012.12.14 Kalėdų eglutės
2012.11.29 Padovank pirštines - sušildyk širdį Lietuvoje
2012.11.28 Metraščio viršelio konkursas
2012.11.17 Nebus pamokų lapkričio 24d.
2012.11.09 Metraštis išdalintas
2012.11.08 Vilniaus šokio teatro „Dansema” spektaklis
2012.11.02 Pranešimai tėvams dėl nuotraukų / kortelių
2012.11.02 Jubiliejinis 20-metčio metraštis
2012.11.02 Pirmas mėnesio šeštadienis - marškinėliai
2012.10.25 Reikia elektriko mokykloje šį šeštadienį
2012.10.23 LTSC knygų mugė Jaunimo centre spalio 27d.
2012.10.23 Marškinėliai kiekvieno mėnesio pirmą šeštadienį
2012.10.22 ČLM reikalingi mokytojai vyresnėms klasėms
2012.10.17 JAV LB Švietimo tarybos piešinių ir rašinių konkursas
2012.10.17 Jaunimo centro šventė... 55-metis!
2012.09.25 Mokinių tvarkos ir drausmės nuostatai
2012.09.24 Rugsėjo 29 d. fotografuosimės
2012.09.18 Tėvų susirinkimas rugsėjo 22 d., 8:45 val. r. kavinėje
2012.09.11 Mokyklai vis dar reikalingi pradinių klasių mokytojai
2012.09.11 Kviečiame dalyvauti Šiluvos atlaidų eisenoje
2012.09.08 Informacija dėl pasiruošimo Pirmai Komunijai
2012.09.08 Informacija dėl pasiruošimo Sutvirtinimo Sakramentui
2012.09.06 Gatvės remontas prie ČLM
2012.09.04 Pirma mokslo metų diena
2012.08.26 Liūdna žinia
2012.08.21 Čikagos lituanistinei mokyklai reikalingi mokytojai
2012.08.09 Talka rugpjūčio 18d. ir 25d.

 

2011-2012 mokslo metų pranešimai
2010-2011 mokslo metų pranešimai
2009-2010 mokslo metų pranešimai