Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE
VASARIO 10 D. PAMOKOS  NEVYKS
DŽIAUKIMĖS SNIEGU - LIPDYKIME SNIEGO SENĮ, ČIUOŽKIME NUO KALNO.