Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Brangūs ČLM tėveliai,

ČLM mokiniai turi galimybę nusipirkti šviežius, šiltus pietus mokykloje. Jau ne kartą minėjome: prieš porą metų teko atsisakyti Kunigaikščių užeigos paslaugų, kad palaikyti pietų kainą, kiek įmanomą žemesnę ir prieinamesnę vaikams. šiuo metu pietus geriausiomis kainomis užsakinėjame pas Lithuanian Plaza & Deli savininkę Vandą Morkūnienę, kuri, kiek leidžia dabartinės kylančių kainų rinkos aplinkybės, stengiasi pritaikyti valgiaraštį prie mūsų galimybių. Kiekvieną šeštadienį tėvų komiteto narės Vida Nainienė, Diana Jonaitienė ir Inga Vaištaras rūpinasi pietų atvežimu, vandens supirkimu ir patiekimu. Mums labai reikia jūsų visų pagalbos. Tie, kurie esate padėję dalinti pietus, žinote, koks tai darbas ir kaip svarbu yra turėti reikiamą skaičių pagalbos rankų. Mokykla turi paruošusi kiekvienos klasės tėvų sąrašą darbui valgykloje, bet taip jau susiklostė, kad po žiemos atostogų jau kelis šeštadienius labai trūksta tėvų dalyvavimo. Labai mažai jūsų sulaukiame mokykloje, ypač tėvų iš vyresnių klasių mokinių. Labai prašome suprasti ir įsijausti į šio darbo svarbą: mums reikia jūsų pagalbos. Todėl prašome atkreipti dėmesį į sudarytą tvarkaraštį

http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Pietus.html

ir susiplanuoti šeštadienius, kad kas nors iš šeimos narių galėtų padėti valgykloje. Tai vienas iš svarbesnių darbų mokykloje, kurį sunku sklandžiai įgyvendinti be jūsų visų aktyvaus dalyvavimo.

Tėvų komitetas