Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Žiema žiema bėk iš kiemo!

Užgavenės- Vasario 10d. Mažoji salė

1. 9:30-10v.r.   (Kiškiai/Darželis/Vaikų ratelis)
2. 10-10:30v.r.  (1/2/3 skyriai)
3. 10:30-11v.r.  (4/5/6 skyriai)
4. 11-11:30v.r.  (7/8/9/10 skyriai)

Nuo mažiausių iki didžiausių šokime ir dainuokime linksmai, pristatykime savo kaukes išradingai, vaišinkime blynais gardžiais, kad žiema žiemužė bėktų iš kiemo neatsisukdama!

Nepriklausomybės šventė!

Vasario 17d. 12v.d. Didžioji salė

Vasario 16d. minėjimas “100 pynimėliu Lietuvai”. Švęskime Lietuvos ypatingąjį gimtadienį drauge!