Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Geltonų marškinėlių šeštadienis!


Čikagos lituanistinės mokyklos
Metraščio konkursas
2017-2018 mokslo metai

  1. Tema  „100 atkurtai Lietuvai“- tema plati, ženklelis su 100  gali būti.
  2. Formatas 8,5“ – 11“
  3. Lape turi būti užrašas ČLM arba Čikagos lituanistinė mokykla
  4. Data šių mokslo metų – 2017-2018
  5. Piešti ne vaškinėmis kreidelėmis.
  6. Lapas turi būti horizontalus.
  7. Metraščio viršeliui piešinai turi būti atnešti nevėliau kaip kovo 3 d., paduoti klasės mokytojui arba atnešti į mokytojų kambarį.