Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

 

 

Kalėdinės šventės pasiskirsto atatinkamai:

GRUODŽIO 16d.

ČIURLIONIO GALERIJA
10v.r. Kūčios
(Penktokai)

MAŽOJI SALĖ
11v.r. Žiemos Pasakos 
(4 ir 6)

DIDŽIOJI SALĖ
12v.d. Kalėdos etnografiniuose regionuose
(7,8,9 ir 10)
7- Suvalkija
8- Aukštaitija
9- Žemaitija
10- Dzūkija

 

 

 

 

 

 

 


DĖMESIO DĖMESIO gruodžio 16d. pietūs NEBUS PARDAVINĖJAMI

Ačiū!