Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Gerb. tėveliai,

Š. m. gruodžio 3d. 2val. po pietų, mūsų mokyklos mokiniai yra pakviesti Jaunimo centro tarybos vardu, pagiedoti šv. Mišiose.  Aš labai prašau dalyvauti ir pranešti dainavimo mokytojai Dalei Gedvilienei iki lapkričio 25d., tel. 708-253-7147.

Lauksiu jūsų skambučių,

Dalė Gedvilienė