Cikagos Lituanistine Mokykla    
   


MIELI MOKYTOJAI IR TĖVELIAI!

Pradedame ruoštis tradicinei Čikagos lituanistinės mokyklos mirusiųjų paminėjimo (Vėlinių) dienai.

Lapkričio 4 d. 12:00 val., koplyčioje visi kartu švęsime Šv. Mišias. Prisiminsime ir nuoširdžiai pasimelsime už mirusius mokytojus bei visus mūsų mirusius artimuosius.

Prašome paieškoti ir įduoti vaikams atsinešti Jūsų mirusių artimųjų nuotraukų (ant kitos pusės užrašius vaiko vardą, pavardę ir klasę), kad po Šv. Mišių vaikai vėl pasiimtų ir parsineštų namo.

Nuotraukas atsinešti į mokyklą lapkričio 4 d.

Iš anksto Jums nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir geranorišką įsijungimą į šią bendrą Vėlinių maldą.

Kun. Gediminas, seselė Laimutė ir Janina Prialgauskienė

 


 

Spalio 28d. Įvykiai ČLM:

Dainų diena didžiojoje salėje:

1. 9:30v.r. Kiškiai, V.Ratelis ir Darželis
2. 10:15v.r. 1, 2 ir 3 skyriai
3. 11:00v.r. 4, 5 ir 6 skyriai
4. 11:45v.r. 7, 8, 9 ir 10 skyriai

 


 

Spalio 28d pietūs: 

Kūgelis ir vanduo $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Kava  $1.00
Spurga $1.00

Lauksime visų... Iki!