Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

ČLM autobuso tvarkaraštis

2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
7:50 val.r. 5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 1:40 val.p.p.
9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
8:10 val.r. 9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
2:10 val.p.p.
5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 8:55 val.r. 2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
2:40 val.p.p.

 

  Į ir iš mokyklos 1 mokėjimas
(9 važiavimai)
2 mokėjimas
​(9 važiavimai)
3 mokėjimas
​(9 važiavimai)
1 vaikas $8 $72 $72 $72
2 vaikai $15 $135 $135 $135
3 vaikai $18 $162 $162 $162
4 vaikai $25 $225 $225 $225
Vieną pusę (pirmyn arba atgal) $7      

Pastaba: kaina vienos šeimos vaikams.

Autobusas nevažiuos 2017 m. rugsėjo 16d., gruodžio 9d., gruodžio 16d., 2018 m. gegužės 12d., gegužės 19d.

SKAMBINK IR VAŽIUOK!!!!

REGISTRUOTIS TĖVŲ KOMITETE ARBA TELEFONU 630-613-0343)

Vietų kiekis ribotas