Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas,
pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose
norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.
Tik dėka gerų mokytojų mokslo vaisiai būna saldūs.
„Viena diena su puikiu mokytoju geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi“ – taip teigia japonų patarlė.
Mieli, kolegos, mokytojai su Mokytojo diena!
 
ČLM direktorė Vida Rupšienė ir administracija