Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Rudens Iškyla 

Kada: sekmadienį spalio 1 d.
12:00-2:00
Kur: Tampier Lake Boating Center W. 131st and S. Wolf Rd, Orland Park, IL 60467
Tikslas: Plaukti kanojose ežere, išmokti apie pakrantės gamtą, žaisti skautiškus žaidimus.

Norėtumėm pakviesti visas Čikagos Lituanistinės Mokyklas šeimas prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos.  Kviečiame visus pamėginti skautišką iškylą Tampier Lake.  Plauksim kanojose - mokinsimes apie vandens saugumą ir irklavimą.  Bus ir kajakų, ir valtelių - tai jeigu kam nepatinka kanojos, yra kiti varijantai.

Bus galima žvejoti, tai kviečiame žvejus atsivežti meškeres ir žvejybos įrankius - prašome būti pasiruošę pasidalinti ir padėti kitiems vaikams kurie norėtų pamėginti žvejoti.

Pažaisime skautiškus žaidimus.  Iškepsime sprogūzus lauko virtuvėje. Formuosime skautišas skiltis.

Prašau atvežti kažkokią užkandėlę arba gėrimus pasaidalinti su visais.  Kartu pasigardžiuosime kai baigsime žaidimus ir irklavimą.

Apranga: pagal orus, su skautišku šlipsu - kas turi.  Jeigu galvojate kad sušlapsite, atsivežkite sausų drabužių/batų pamainą.  Paspauskite mygtuką žemiau, apie jūsų numatytą dalyvavimą.


Kas Yra Skautai? 

Skautavimas yra tarptautinis judėjimas, kurio tikslas yra ugdyti skautų tikslą: tarnauti Dievui, Tėvynei, ir Artimui.

Kaip žadame atsiekti šį tiksla?:

1. Ugdyti savo asmenybę.
2. Lavinti sumanumą, kūrybingumą.
3. Įsigyti pasitikėjimo savimi ir patirti nuotykių gamtoje.
4. Išmokti gyventi su kitais.
5. Grūdinti sveikatą.
6. Ilgesnį laiką pabūti lietuviškoje aplinkoje.

Savanoriai organizuoja ir praveda skautų veiklą.  Todėl, visi tėveliai privalo prisidėti kiek gali šeštadieninėse sueigose, iškylose, Skautų Kaziuko Mugėje, ir stovyklose.

Mūsų tėveliai organizuoja ir labdaros darbus: praeitais metais dirbome „Cradles to Crayons“ organizacijai, pradžiuginome senelius „Seklyčioje“ ir dalyvavome Brighton Parko vasario 16-tosios minėjime.

2017 vasara 5 mūsų sesės ir broliai, kartu su Lemonto vienetų skautais, dalyvavo „Philmont Scout Ranch“ stovykloje.  Mūsų iškyla buvo virš 41 mylių New Mexico kalnuose.  Taip pat dalyvavome Skautų stovyklose Dainavos ir Rako Stovyklose.

2018 švenčiame Lietuviškosios Skautijos šimtmetį.  Kviečiame prisijngti kad skautai stipriai pradėtų sekantį šimtmetį.


Noriu prisirašyti prie skautų! 

Kviečiame pamėginti skautus prieš užsiregistruojant - galima lankyti sueigą ar iškylą ir tada apsispresti ar norite prisijungti.  Kai pamatysite kad smagu ir gera būti skautais, Paspauskite paveiksliuką ir jumis nuves į Lietuvių Skautų Sąjungos registracijos puslapį: http://skautai.net/apie-mus/rajonai/nario-mokestis17-18/ 

Registracijos kaina yra $70 vaikams, ir $40 suaugusiems.  Iš tų pinigų, $30 yra skirta LSS 2018 nario mokesčiui, $10 Rako Skatų stovyklavietei, ir $40 mūsų vieneto veiklai.  Mūsų Sąjunga,"Lithuanian Scouts Association, Inc." yra ne pelno siekianti organizacija - nario mokestis ir aukos skaitosi "charitable contributions" pagal IRS 501 (c) 3 nuostatus.

Galima padaryti mokestį elektroniniu būdu registracijos anketos apačioje, galima atnešti mokestį į sueigą arba iškylą.  Čekius rašykite "Lithuanian Scouts Association, Inc."