Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Kviečiame visus tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą šį šeštadienį, rugsėjo 23 d., 9:30 val. r.  Atvežę vaikus į mokyklą pasilikite!  Diskutuosime naujų mokslo metų planus, pasikeitimus ir finansus.  Ateikite pasidalinti savo mintimis bei pasiūlymais.  Prisirašykite prie Tėvų komiteto ir prisidėkite prie mūsų darbo.  Įsijunkite į mokyklos veiklą - čia mūsų visų mokykla!

Tėvų komitetas