Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

ČLM autobuso tvarkaraštis

2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
7:40 val.r. 5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 1:40 val.p.p.
9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
8:10 val.r. 9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
2:15 val.p.p.
5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 8:55 val.r. 2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
2:45 val.p.p.

REGISTRUOTIS TĖVŲ KOMITETE ARBA TELEFONU 630-613-0343)

Vietų kiekis ribotas.

Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonių – vidaone1@yahoo.com