Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

 

 

Pirma Sueiga 

Kada: šeštadienį rugsėjo 16 d.
1:30-3:15 (po mokyklos atidarymo)

Kur: Jaunimo Centro Mažojoje salėje

Tikslas: Pažaisti skautiškus žaidimus  su naujais ir grįžtančiais skautais ir skautėmis.  Paaiškinsime apie mūsų numatytas sueigas ir iškylas, suformuosime skiltis naujiems mokslo metams.

Norėtumėm pakviesti visas Čikagos Lituanistinės Mokyklas šeimas prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos.  Lietuviškoji Skautija 2018 metais švęs šimtmečio jubiliejų - mūsų tikslas smagiai sutikti šimtmetį, ir tiesti stiprų, smagų, skautišką kelią sekančiam šimtmečiui.

Apranga: skautiškos uniformos marškiniai ir šlipsas, jeigu turite.