Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Čikagos lituanistinės mokyklos 

mokslo metų pradžios šventė 

Rugsėjo 16 d. 

9:00 val.  - mokiniai ir jų tėveliai susitinka su mokytojais klasėse.

9:30 val. Jaunimo centro koplyčioje šv. Mišios, 

11:00 mokyklos kiemelyje mokslo metų pradžios šventė.

 

Po šventės mažieji keliauja namo, 1–10 kl. mokiniams vyks pamokos iki 1:30 val. p. p.

Mokyklos administracija