Cikagos Lituanistine Mokykla    
   

Jei dar neužsiregistravote, paskubėkite 2017/2018 mokslo metai tuoj prasidės!!!!

Mokslo metų pradžia RUGSĖJO 16 D. 9.00 VAL

Į ČLM 2017/2018 mokiniai važiuos  mokykliniu autobusu. Važiuok ir tu !!!! ( registruotis atskirai).

Formuojama besimokančiųjų lietuvių kalbą klasė. Kviečiame registruotis !

NAUJIENA - mažųjų užsiėmimų klasė – “Tėvų klubas” nuo 0-3 metukų vaikai drauge su tėveliais arba be jų. Teiraukitės.

Po pamokų veiks pamokų ruošimo klubas.

Registruokitės ir teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei 630 248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343.

Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje. Galite registruotis elektroniniu būdų arba paštu.

Pildykite vieną registracijos formą šeimai. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
Irma Bliukienė
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415