Namų darbai užduoti 2017 rugsėjo 30d.
(praėjusios savaitės namų darbus rasite čia)
Klasė Mokytoja(s) Uždaviniai
Kiškių ratelis Adobe Acrobat formato failas Adobe Acrobat formato failas Adobe Acrobat formato failas   Silvija Eglynaitė, Rasa Zakarauskienė  
Vaikų ratelis   Sandra Abrutienė, Skirmanta Orintienė  
Darželis   Brigita Kanclerytė, Romana Samoška     
1 Jolanta Žurumskienė    
2A Rita Gudzevičienė       
2B Daiva Juzėnienė  
3 Sandra Žalnieriūnaitė Microsoft Word formato failas Microsoft Word formato failas 
4A Danutė Petraitienė Microsoft Word formato failas
4B Angelė Žukevičienė      
5A Vilma Sekona Adobe Acrobat formato failas         
5B Rima Sinkevičienė  
6A Rasa Ruzgienė Microsoft Word formato failas
6B Jotvingė Grigas        
Besimokančiųjų Ramunė Račkauskienė  
Tėvų ir vaikų klubas   Justina Ališauskaitė, Emilija Vaškytė  
 
7 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė    
7 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė  
7 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
7 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė  
8 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
8 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė  
8 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
8 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė     
9 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
9 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė   
9 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
9 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
9 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  
10 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
10 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė   
10 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
10 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
10 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  

 

Mokytojoms/mokytojams

Pradinės mokyklos namų darbų forma
Aukštesniosios mokyklos namų darbų forma

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...