Namų darbai užduoti 2019 gegužės 18d.
(praėjusios savaitės namų darbus rasite čia)
Klasė Mokytoja(s) Uždaviniai
Tėvų ir vaikų klubas   Justina Ališauskaitė, Austėja Bieliauskaitė  
Kiškių ratelis   Silvija Eglynaitė, Rasa Zakarauskienė Microsoft Word formato failas        
Vaikų ratelis   Sandra Abrutienė, Skirmanta Orintienė Microsoft Word formato failas      
Darželis   Romana Samoška, Živilė Žukevičiūtė Microsoft Word formato failas       
1 Jolanta Žurumskienė Microsoft Word formato failas            
2 Daiva Juzėnienė Microsoft Word formato failas           
3A Sandra Žalnieriūnaitė Microsoft Word formato failas           
3B Rita Gudzevičienė Microsoft Word formato failas             
4 Danutė Petraitienė Microsoft Word formato failas             
5A Rima Sinkevičienė Microsoft Word formato failas            
5B Vilma Sekona Microsoft Word formato failas                        
6 Jotvingė Grigas Microsoft Word formato failas            
Besimokančiųjų Daiva Litvinskaitė Adobe Acrobat formato failas    
 
7 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė Microsoft Word formato failas          
7 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas           
7 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas     
7 - Lietuvos geografija Angelė Žukevičienė Microsoft Word formato failas        
8 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė            
8 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė          
8 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas Microsoft Word formato failas     
8 - Lietuvos geografija Angelė Žukevičienė        
9 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė Microsoft Word formato failas          
9 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė           
9 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas    
9 - Iškalbos menas Angelė Žukevičienė     
9 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis     
10 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė      
10 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė          
10 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas     
10 - Iškalbos menas Angelė Žukevičienė    
10 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis Microsoft Word formato failas     

 

Mokytojoms/mokytojams

Pradinės mokyklos namų darbų forma
Aukštesniosios mokyklos namų darbų forma

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...