Namų darbai užduoti 2018 vasario 17d.
(praėjusios savaitės namų darbus rasite čia)
Klasė Mokytoja(s) Uždaviniai
Kiškių ratelis   Silvija Eglynaitė, Rasa Zakarauskienė  
Vaikų ratelis   Sandra Abrutienė, Skirmanta Orintienė  
Darželis   Brigita Kanclerytė, Romana Samoška Adobe Acrobat formato failas
1 Jolanta Žurumskienė Adobe Acrobat formato failas
2A Rita Gudzevičienė Adobe Acrobat formato failas
2B Daiva Juzėnienė Adobe Acrobat formato failas
3 Sandra Žalnieriūnaitė  
4A Danutė Petraitienė Microsoft Word formato failas
4B Angelė Žukevičienė Adobe Acrobat formato failas
5A Vilma Sekona Adobe Acrobat formato failas Microsoft Word formato failas     
5B Rima Sinkevičienė Adobe Acrobat formato failas
6A Rasa Ruzgienė  
6B Jotvingė Grigas  
Besimokančiųjų Ramunė Račkauskienė  
Tėvų ir vaikų klubas   Justina Ališauskaitė, Emilija Vaškytė  
 
7 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
7 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė  
7 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
7 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė  Microsoft Word formato failas
8 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
8 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė  
8 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
8 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė  Microsoft Word formato failas
9 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
9 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė  
9 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
9 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
9 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  
10 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
10 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė   
10 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
10 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
10 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  

 

Mokytojoms/mokytojams

Pradinės mokyklos namų darbų forma
Aukštesniosios mokyklos namų darbų forma

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...