Namų darbai užduoti 2018 balandžio 21d.
(praėjusios savaitės namų darbus rasite čia)
Klasė Mokytoja(s) Uždaviniai
Kiškių ratelis   Silvija Eglynaitė, Rasa Zakarauskienė  
Vaikų ratelis   Sandra Abrutienė, Skirmanta Orintienė  
Darželis   Brigita Kanclerytė, Romana Samoška      
1 Jolanta Žurumskienė      
2A Rita Gudzevičienė    
2B Daiva Juzėnienė Adobe Acrobat formato failas     
3 Sandra Žalnieriūnaitė     
4A Danutė Petraitienė Microsoft Word formato failas      
4B Angelė Žukevičienė Adobe Acrobat formato failas      
5A Vilma Sekona Adobe Acrobat formato failas Adobe Acrobat formato failas                 
5B Rima Sinkevičienė     
6A Rasa Ruzgienė   
6B Jotvingė Grigas  
Besimokančiųjų Ramunė Račkauskienė  
Tėvų ir vaikų klubas   Justina Ališauskaitė, Emilija Vaškytė  
 
7 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė   
7 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas   
7 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
7 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė  Microsoft Word formato failas  
8 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė     
8 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas   
8 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
8 - Lietuvos geografija Eridana Šležienė  Microsoft Word formato failas  
9 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė    
9 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas   
9 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
9 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
9 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  
10 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
10 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas        
10 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
10 - Iškalbos menas Eridana Šležienė  
10 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  

 

Mokytojoms/mokytojams

Pradinės mokyklos namų darbų forma
Aukštesniosios mokyklos namų darbų forma

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...