Namų darbai užduoti 2019 vasario 16d.
(praėjusios savaitės namų darbus rasite čia)
Klasė Mokytoja(s) Uždaviniai
Tėvų ir vaikų klubas   Justina Ališauskaitė, Austėja Bieliauskaitė  
Kiškių ratelis   Silvija Eglynaitė, Rasa Zakarauskienė  
Vaikų ratelis   Sandra Abrutienė, Skirmanta Orintienė  
Darželis   Romana Samoška, Živilė Žukevičiūtė Adobe Acrobat formato failas
1 Jolanta Žurumskienė Adobe Acrobat formato failas
2 Daiva Juzėnienė  
3A Sandra Žalnieriūnaitė Adobe Acrobat formato failas
3B Rita Gudzevičienė Adobe Acrobat formato failas
4 Danutė Petraitienė Microsoft Word formato failas Adobe Acrobat formato failas
5A Rima Sinkevičienė Adobe Acrobat formato failas
5B Vilma Sekona Microsoft Word formato failas       
6 Jotvingė Grigas Adobe Acrobat formato failas
Besimokančiųjų Daiva Litvinskaitė  
 
7 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė Adobe Acrobat formato failas
7 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas 
7 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
7 - Lietuvos geografija Angelė Žukevičienė Adobe Acrobat formato failas
8 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė Adobe Acrobat formato failas
8 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Adobe Acrobat formato failas Microsoft Word formato failas 
8 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
8 - Lietuvos geografija Angelė Žukevičienė Adobe Acrobat formato failas
9 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė Adobe Acrobat formato failas
9 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas Microsoft Word formato failas Microsoft Word formato failas  
9 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
9 - Iškalbos menas Angelė Žukevičienė  
9 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  
10 - Lietuvių kalba Simona Norgelaitė  
10 - Lietuvių literatūra Jovita Bičkienė Microsoft Word formato failas Microsoft Word formato failas  
10 - Lietuvos istorija Aleksandras Vilkas  
10 - Iškalbos menas Angelė Žukevičienė  
10 - Visuomenės mokslas Juozas Polikaitis  

 

Mokytojoms/mokytojams

Pradinės mokyklos namų darbų forma
Aukštesniosios mokyklos namų darbų forma

This is the "main" section...

Blah... blah... blah...