Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Laba diena

Siunčiame informaciją apie vaikų vasaros stovyklas Lietuvoje 2016 metais.

Užsienio lietuvių vaikams, gyvenantiems ne Lietuvoje, kompensuojama 30 % poilsio kainos.

Šiuo metu visa informacija yra čia: http://www.tapk.lt/lt/veiklos.html?parent=1

Linkime puikių vasaros įspūdžių Lietuvos vaikų vasaros stovyklose!

pagarbiai

Elvyra Buzienė

Užsienio lietuvių skyrius
Švietimo ir mokslo ministerija
Tel. (8 5) 2191254,

A.Volano g.2, Vilnius
ww.smm.lt


Mieli tėveliai,

Kitais mokslo metais tėvų komiteto narių sumažės, nes keli pasitraukia iš pareigų ar jų vaikai baigia mokyklą, tad iš anksto norime pasiruošti galimiems pasikeitimams. Kviečiame stoti į ČLM Tėvų komitetą! Prašome pagalvoti, kaip Jūs galite prisidėti prie mūsų bendrų darbų ir padėti Čikagos lituanistinei mokyklai. Atsiliepti galite parašydami žinutę Tėvų komiteto pirmininkui Antanui (ritantanas@comcast.net). Tėvų komiteto nariams bus duodamos geresnės vietos per mokyklos renginius, nuolaidos pietums ir renginiams. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pagalbą.


2016 m. lapkričio 5d. Jaunimo centro didžioje salėje – sudarykite savo stalus jau šiandien!

 

 

 

Čikagos lituanistinės mokyklos 25-mečio balius ir klasių susitikimas (class reunion)
„Kabaretas – tarp mokyklos suolų”
2017 m. kovo 25d. Willowbrook Ballroom didžioje salėje
Programą atlieka, iš Montrealio – Kristina ir penketukas


Sveiki,

Esu Jovita Šneiderienė iš Vilniaus universiteto Studijų direkcijos. Turime aktualią informaciją Lietuvos Respublikos piliečiams, taip pat išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams apie galimybes studijuoti Lietuvoje, Vilniaus universitete. Prisegu šią informaciją prie laiško.

Jeigu ši informacija Jums pasirodys aktuali, būsime dėkingi, jei pasitalpinsite ją savo svetainėje.

Nuoširdžiai Jums dėkojame.

Su didžiausiais linkėjimais iš Lietuvos.

Pagarbiai,

Jovita Šneiderienė
Vyriausioji specialistė


Čikagos lituanistinė mokykla kviečia 25-ąjį rugsėjį pasitikti kartu – jau prasidėjo
registracija 2016/2017 mokslo metams.

Pas mus šeštadieniais mokomi vaikai nuo 3 iki 16 metų, per tą laiką jie išmoksta lietuviškai kalbėti, skaityti ir rašyti; susipažįsta su mūsų tautos istorija, literatūra, geografija, papročiais ir tradicijomis. Mokiniai dalyvauja skaitymo, rašinių, piešinių konkursuose, kartu švenčiame mūsų tautos šventes, šokame, dainuojame, susirandame gerų draugų. Silpnai lietuviškai kalbantys (mokyklinio amžiaus ir suaugusieji) priimami į besimokančiųjų klasę. Sėkmingai baigusieji mokyklą gauna pažymėjimą, kuris pripažįstamas Illinois valstijos gimnazijose, suteikiant užsienio kalbos kreditus.

Mes esame įsikūrę Jaunimo centre, 5620 S Claremont Ave., Chicago, IL 60636. Mokyklos direktorė – Laima Apanavičienė, el. paštas: laimaa@hotmail.com.
Elektroninę registracijos formą ir informaciją apie mokėjimą rasite http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html. Daugiau apie mus sužinosite apsilankę https://www.facebook.com/CikagosLituanistineMokykla/. Prisijunkite prie mūsų, kartu saugokime ir puoselėkime lietuvybę!

Mokyklos administracija


Mieli tėveliai,

jau verčiame paskutinius 2015-16 mokslo metų lapus. Rudenį, kai pradėsime 2016-17 mokslo metus, Čikagos lituanistinė mokykla švęs savo gyvavimo 25-metį! Tėvų komitetas jau pradėjo ruoštis šiam jubiliejui. Kitiems mokslo metams yra numatyti du pagrindiniai renginiai – lapkričio 5 d. ,,Protų kovos” Jaunimo centre ir 2017 m. kovo 25 d. mokyklos 25-mečio renginys ,,Kabaretas – tarp mokyklos suolų” Willowbrook Ballroom. Tą vakarą programą atliks Kristina ir penketukas iš Montrealio.

Kitais mokslo metais tėvų komiteto narių sumažės, nes keli pasitraukia iš pareigų ar jų vaikai baigia mokyklą, tad iš anksto norime pasiruošti galimiems pasikeitimams. Mes norime rasti 6 tėvelius, t. y. 2 grupes po 3 tėvelius, kurie kiekvieno mėnesio vieną šeštadienį aptarnautų valgančius Tėvų komiteto ruošiamų pietų metu. Taip planuojame daryti 2 kartus per mėnesį (3 tėveliai vieną šeštadienį, kiti 3 tėveliai – kitą šeštadienį ). Įsipareigojimas  nedidelis – vienas šeštadienis kiekvieną mokslo metų mėnesį – tik 9 šeštadieniai!

Prašome pagalvoti, kaip Jūs galite prisidėti prie mūsų bendrų darbų ir padėti Čikagos lituanistinei mokyklai. Atsiliepti galite parašydami žinutę Tėvų komiteto pirmininkui Antanui ritantanas@comcast.net. Jeigu norite vienu ar kitu būdu prisidėti prie Tėvų komiteto darbų kitais metais, irgi prašome rašyti. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame už Jūsų pagalbą.

Tėvų komitetas


Šiemet DanceDuo šokių studija švenčia 10 metų jubiliejų birželio 4d. 6v.v. Willowbrook Grand Ballroom, ir drauge su B.UnlimiteDD fondu (ne pelno siekianti organizacija) tęsia misiją suteikti galimybę vaikams siekti savo šokio svajonės - laimėti vienos sesijos stipendiją baleto, pramoginių ar hip hop šokių stiliuje DanceDuo studijoje.  Konkursas bus skelbiamas Gegužės mėnesį šeštadieninėse lietuviškose Čikagos ir Maironio, bei Willowbrook, Burr Ridge ir Downers Grove pradinėse ir vidurinese mokyklose. 10 laimėtoju iš visu mokyklu turės galimybę tobulinti savo šokio žinias. Kūrybiška Elite Free Flow Crew, daininkė ir dainų autorė Aldegunda ir DanceDuo komanda nuskraidins į stebūklingą šokio pasaulį paramoje „Dance is Life-Life is dance“. Įženk į talentingų atlikėjų nepakartojamus pasirodymus. Paragauk gurmaniškus BravoBites užkandžius. Pakelk taurę gaivaus kokteilio „Šokantis Drugelis“ - jubiliejaus proga sumiksuoto Evaldo už ateinančius 10 metų džiaugsmingo šokimo!

DanceDuo 10 year anniversary is here!


Sveikiname Gretą ir Joną, laimėjusius JAV LB Švietimo tarybos organizuotame rašinių konkurse „Seku seku pasaką”!


Tėvelių dieną švęskime su PASAKA


Tėvelių dėmesiui,

Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: www.tapk.lt galima rasti informaciją apie dalinai finansuojamas vasaros stovyklas Lietuvoje.

Šiuo metu paskelbtas neformaliojo švietimo 2016 m. vaikų vasaros stovyklose programų įgyvendinimo konkursas. Planuojama gegužės antroje pusėje paskelbti vasaros stovyklų, kurias rems Švietimo ir mokslo ministerija, sąrašą.  Šiose vaikų vasaros stovyklose bus laukiami ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai. Šiose stovyklose poilsiaujantiems vaikams bus dengiama 30 proc. kelialapio kainos.  Tad dažniau pasižvalgykite internetiniame puslapyje.


Bendruomenių kaitos centras kviečia šeimas į emocinio ugdymo stovyklą „Širdelė"  Druskininkuose. Laikas: 2016 07 31 – 08 04,  Vieta: Dainavos sanatorija, Druskininkai

Kviečiame mamas, tėčius, močiutes ir senelius su vaikais ir vaikaičiais į šeimų stovyklą Druskininkuose, Dainavos sanatorijoje.  Kviečiame tiek migravusius, tiek Lietuvoje gyvenančius šeimų narius. Dažnai ikimokyklinio ar mokyklinio amžiaus vaikai grįžta į Lietuvą paviešėti pas senelius,  todėl labai laukiame senelių su vaikaičiais!

Dienas stovykloje pradėsime šokio-judesio terapijos užsiėmimais, o baigsime dirbtuvėlėmis, kuriose mokysimės interjero ir eksterjero dekoravimo, šventinės atributikos kūrimo, nesudėtingų žaislų, lėlių, kaukių gamybos.

Kiekvieną dieną, nepaisant oro, aktyviai judėsime gryname ore.  Rengsime turiningas išvykas, supažindinsime su įdomiomis vietos bendruomenių iniciatyvomis.  Greta sanatorijos „Dainava“, (http://hotel-dainava.lt/), kurioje gyvensime -didžiausias Baltijos šalyse nuotykių parkas (http://info.druskininkai.lt/new/lt/ka-veikti/pramogos-vaikams/nuotykiu-parkas), lynų kelias į sniego areną (http://www.snowarena.lt/paslaugos/keltuvas). Visai  netoliese  - vaikų mėgstamas Druskininkų vandens parkas (http://akvapark.lt/)

Stovyklos programa sudaryta taip, kad šeimos galėtų pasinaudoti Druskininkų teikiamomIs sveikatingumo ir turiningo laisvalaikio galimybėmis. Tiems, kurie norės pasidairyti toliau Druskininkų, siūlome papildomą programą.

Pusryčiausime ir pietausime drauge; vakarienę galima užsisakyti sanatorijoje „Dainava“ arba išbandyti gausias Druskininkų kavines ir restoranus – juos lengvai pasieksite pėstute.

Stovyklos programą, kainoraštį, registracijos informaciją rasite čia:
https://www.facebook.com/events/1299530760061570

Registracija  į šeimų stovyklą vyksta iki gegužės 15 d. Adresas registracijai ir informacijai: bkc@bkcentras.lt, http://www.bkcentras.lt/; Telefonas informacijai:  + 370 699 65255


Nors kelionėms blogų sezonų nėra, vasara vis dėl to labiausiai tinka tam skirti daugiau laiko. Mokyklos baigimas - vienas svarbiausių momentų žmogaus gyvenime, dažnai žymimas ypatinga dovana. O kodėl gi nepadovanojus kelionės ir visam gyvenimui liekančių prisiminimų? YouGoWild Adventures kaip tik ir yra jūsų geriausias vadovas ir patarėjas. Šiai vasarai turime paruošę jums keletą ypatingai įsimintinų kelionių. Kviečiame jungtis šeimas, draugus ar tiesiog patiems patirti pasaulio spalvas. Čia prisegame artimiausio kelionių ketvirčio kalendorių, na, o daugiau informacijos apie keliones ieškokite mūsų internetiniame puslapyje www.yougowild.com. Arba dar geriau, užsukite kavos ar arbatos puodeliui ir maloniam pokalbiui mūsų buveinėje Lemonte, Pasaulio Lietuvių Centre, #F110 (vakarinis įėjimas, šalia bibliotekos). Laukiame jūsų Š-S 9:00 am - 3:00 pm.


Šiemet DanceDuo šokių studija švenčia 10 metų jubiliejų ir drauge su B.UnlimiteDD fondu (ne pelno siekianti organizacija) tęsia misiją suteikti galimybę vaikams siekti savo šokio svajonės - laimėti vienos sesijos stipendiją baleto, pramoginių ar hip hop šokių stiliuje DanceDuo studijoje.  Konkursas skelbiamas gegužės mėnesį šeštadieninėse lietuviškose Čikagos ir Maironio mokyklose bei Gower West ir Maercker pradinėse mokyklose. Net 10 laimėtojų turės galimybę tobulinti savo šokio žinias DanceDuo studijoje. Kaip jūs galite dalyvauti konkurse? Užpildykite stipendijos formą http://www.danceduostudio.com/ puslapyje ir su laimėtojais mes susisieksime!


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį, gegužės 7 d., geltonų marškinių diena ir ČLM tėvų komiteto pietūs. Tėvų komitetas kviečia vaikučius padėti Antanėliui suvalgyti makaronus! Vaikai galės pasirinkti – makaronai su sūriu (macaroni and cheese), makaronai su raudonu padažu (spaghetti with meat sauce) ar makaronai su baltu padažu (spaghetti with alfredo sauce). Vienas dubenėlis makaronų su česnakine duona ir gėrimu - $5. Kaip visada, nuoširdžiai dėkojame už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas

  


Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks koncertas, skirtas Motinos dienai. Programą atliks atlikėjai iš Lietuvos: Vygantas Kazlauskas (vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Martynas Norvilas (akordeonas). Nepraleiskite progos pamatyti puikius atlikėjus. Šio labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Čikagos lituanistinei mokyklai.


Mielieji,
 
kviečiame šį šeštadienį, balandžio 23 d., 7 val. v.  kviečiame visus į mūsų mokyklos mokytojos Sandros Avižienytės knygos ,,Ką vadinom vardais" sutiktuves ,,Sielos" galerijoje, Pasaulio lietuvių centre, Lemonte. Sutiktuvėse dalyvaus autorė. Kompaktinę plokštelę pristatys bardas iš Lietuvos Vygantas Kazlauskas.
 

Gegužės 1 d., sekmadienį, 2 val. p.p. Jaunimo centro didžiojoje salėje vyks koncertas, skirtas Motinos dienai. Programą atliks atlikėjai iš Lietuvos: Vygantas Kazlauskas (vokalas), Tomas Varnagiris (gitara), Martynas Norvilas (akordeonas). Nepraleiskite progos pamatyti puikius atlikėjus. Šio labdaros koncerto metu surinktos lėšos bus skirtos Čikagos lituanistinei mokyklai.


Mieli tėveliai,

tų, kurie dar neužregistravo savo vaikučių kitiems mokslo metams, prašome tai padaryti. Liko tik 5 mokslo šeštadieniai! Dėl patalpų nuomos mokyklai labai svarbu žinoti kuo tikslesnį mokinių skaičių. Taip pat primename, kad, registruojant po gegužės 21 dienos, yra imamas $30 pavėlavimo mokestis. Registracijos formą galite rasti internete: http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html.

Tėvų komitetas


1 - Jau parduota virš 70 bilietų, bet jų dar yra... Tad kveičiame skambinti Antanui ir juos užsisakyti. Balandžio 16 d., šeštadienį, 7 val. v. kviečiame į „Chicago Wolves" ledo ritulio rungtynes Allstate arenoje. Bilietų kaina - 25 dol. Visas pelnas bus skiriamas naujų vadovėlių lituanistinėms mokykloms išleidimui. Visi vakaro dalyviai dovanų gaus „Chicago Wolves" kepuraitę. Mokamas automobilių statymas aikštelėje - 15. dol. Bilietus galite užsisakyti, iki bal. mėn. 2d. mokykloje arba telefonu 708-369-8324 (Antanas).

2 - Balandžio 9d., Jaunimo centro didžioje salėje, vakaro pradžia 6vv. Vakaras, skirtas paremti Čikagos lituanistinei mokyklai. Vakarienė, šokių konkursas, 50/50 loterija, šokiai, tylusis aukcionas, baras. Choreografės Sandros Krumhorn-Stašaitis (,,Dance Duo") paruošti šokėjai. Gyva muzika šokiams - ,,Kaukas" (p.p. Grabliauskai). Kuri pora geriausiai pasirodys? Vaikų ir suaugusių savanorių poros šoks trumpus, iš anksto išmoktus šokius, o vakaro svečiai išrinks geriausiai šokusią vaikų ir suaugusių porą. Asmeniui $40.00 (su vakariene) arba $20 (tik stebint programą iš balkono nuo 7:30 val. v.), stalai - po 8 arba 10 žmonių. Bus prižiūrimi maži vaikai - $10. Ateikite ir kvieskite savo draugus! Bilietus galite įsigyti šeštadieniais ČLM tėvų komitete.


3 - Kaip jau žinote, mokykla neišsiverčia vien tik iš mokslapinigių, tad kiekvieną pavasarį įvairiais būdais mėginame surinkti papildomų lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų. Šiemet labai norėtumėme, kad ir tėvai prisidėtų prie lėšų telkimo mokyklai. Prie šio laiško yra pridėti du kiti lapai – lėšų prašymo forma ir anketa. Prašome, kad Jūs šiuos laiškus nuneštumėte savo mėgstamiausiam restoranui, teatrui ar pramogų centrui. Paprašykite, gal jie galėtų paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Nesvarbu, kokia suma jie mus parems – visos aukos labai vertinamos. Prašome tai atlikti iki bal. 2d. Labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos lėšų telkimo akcijoje.

                             

4 - Šių metų loterija bus per pusę – iš loterijos surinktų pinigų pusę laimės tas zmogus kurio bilietas bus ištrauktas vakaro metu. Po pirmos savaitės, prizas vertas $72. Labai norėtume, kad kiekviena ČLM moksleivių šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų.  Vieno 50/50 loterijos bilieto kaina  – 1 dol.  Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai labai malonu būtų Jus ten pamatyti.

Kiekvienam mokiniui buvo duota po 10 loterijos bilietų.  Parduotus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojoms arba atnešti į tėvų komiteto kambarį.  Jei jums nepavyko parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui. Prie šio laiško yra pridėtas loterijos bilietų lapas.

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos loterijoje.Iš anksto dėkojame!

Pagarbiai,

ČLM Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

kviečiame visus 2016 m. balandžio 9 d. 6 val. v. į Čikagos lituanistinės mokyklos lėšų telkimo vakarą ,,Šokame su ČLM žvaigždėmis” Jaunimo centro didžiojoje salėje. Prašome aktyviai sudaryti stalus. Prie vieno stalo gali būti nuo 8 iki 10 žmonių. Vakaro metu 5 vaikų poros ir 3 suaugusių poros pasirodys su iš anksto išmoktais šokiais. Vakaro dalyviai išrinks, kas iš vaikų ir iš suaugusių geriausiai atliko savo šokius. Bilieto kaina – 40 dol. Vakaro metu galėsite pasivaišinti skania vakariene, pašokti skambant gyvai muzikai, veiks mokamas baras. Kaip ir kasmet, vakaro metu vyks ,,tylusis” aukcionas. Dėl bilietų prašome kreiptis į tėvų komiteto pirmininką Antaną tel. 708-369-8324.

Kaip jau žinote, mokykla neišsiverčia vien tik iš mokslapinigių, tad kiekvieną pavasarį įvairiais būdais mėginame surinkti papildomų lėšų.  Tėvų komiteto organizuojamas renginys ir loterija, vykstanti renginio metu, sukaupia nemažai pinigų. Šiemet labai norėtumėme, kad ir tėvai prisidėtų prie lėšų telkimo mokyklai. Prie šio laiško yra pridėti du kiti lapai – lėšų prašymo forma ir anketa. Prašome, kad Jūs šiuos laiškus nuneštumėte savo mėgstamiausiam restoranui, teatrui ar pramogų centrui. Paprašykite, gal jie galėtų paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Nesvarbu, kokia suma jie mus parems – visos aukos labai vertinamos. Prašome tai atlikti iki kovo 27 d.

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos lėšų telkimo akcijoje. Iš anksto dėkojame!

Pagarbiai,

ČLM Tėvų komitetas

                               

MIELI TĖVELIAI!

Bažnyčia nuo seno pabrėžia tris atgailos formas, ypač praktikuotinas per Gavėnią, tai maldą, pasninką ir šalpą, kurios išreiškia atsivertimą savęs, Dievo ir kitų žmonių atžvilgiu.

Nuoširdžiai DĖKOJAME visiems prisidėjusiems

prie šių metų Gavėnios akcijos.

Mokykloje, Gavėnios pradžioje, buvo išdalintos dėžutės, į kurias
vaikai (ir kiti šeimos nariai) taupė pinigėlius vargšams.

Prašome dėžutes su sutaupytais pinigėliais atnešti:

 į ČLM mokyklą kovo 12 d.(šį šeštadienį).

Dievas Jums visiems teatlygina už dosnumą ir gerą širdį!

Ses. Laimutė


Mieli tėveliai,

šį šeštadienį,  kovo 12 d. prasidės dabar mokyklą lankančių mokinių ir jų broliukų bei sesučių registracija 2016-2017 mokslo metams. Registracijos formos su paaiškinamuoju laišku yra išdalintos vaikams, taip pat ją galite rasti internetinėje svetainėje http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html . Skatiname formas pildyti elektroniškai.  Prašome šeimas, kurių ne vienas vaikas lankys mokyklą, užpildyti vieną registracijos formą. Užpildytą registracijos formą ir  30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome  grąžinti savo vaikų mokytojai/ui  arba atnešti į tėvų komiteto kambarį, arba siųsti adresu:

                The Lithuanian Cultural School of Chicago
                P.O. Box 4618
                Naperville, IL 60567

Turintiems klausimų skambinti Kristinai Petraitienei: 630-290-4490.

Tėvų komitetas

 


Mieli tėveliai,

Šis šeštadienis, kovo 5d., yra mėnesio pirmas šeštadienis. Kaip įprasta, tą dieną visi ateina į mokyklą apsirengę mokyklos geltonais marškiniais.  Taip pat tą dieną vyks tėvų komiteto pietūs – cepelinai su mėsa ir padažu su gėrimu arba vištienos maltiniai su bulvių koše ir garnyru su gerimu po $5.00.

Tėvų komitetas

 


Senesni pranešimai