Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasRimas Rekašius1-847-657-0416
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Jei Jūsų bičiuliai, kolegos ar jus pats turite noro mokytis lietuvių kalbos, kviečiame jus pradėti mokintis nuo š.m. rugsėjo 16 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje. Čikagos lituanistinė mokykla 2017 / 2018 metais rengia kursą „Lietuvių kalba norintiems kalbėti lietuviškai”, pamokos vyks šeštadieniais  nuo 9.00 iki 13.00 val. Registruokitės skambindami Irmai Bliukienei (mokyklos iždininkė) 630-248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343, vidaone1@yahoo.com.Čikagos lituanistinė mokyklai reikalingas muzikos mokytojas, akompaniatorius, pradinės mokyklos mokytojai. Jei nori tapti ČLM šeimos nariu kviečiame prisijungti. Draugiškas kolektyvas laukia tavęs. Skambinti mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343.

  Jei dar neužsiregistravote, paskubėkite 2017/2018 mokslo metai tuoj prasidės!!!!

Mokslo metų pradžia RUGSĖJO 16 D. 9.00 VAL

Į ČLM 2017/2018 mokiniai važiuos  mokykliniu autobusu. Važiuok ir tu !!!! ( registruotis atskirai).

Formuojama besimokančiųjų lietuvių kalbą klasė. Kviečiame registruotis !

NAUJIENA - mažųjų užsiėmimų klasė – “Tėvų klubas” nuo 0-3 metukų vaikai drauge su tėveliais arba be jų. Teiraukitės.

Po pamokų veiks pamokų ruošimo klubas.

Registruokitės ir teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei 630 248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343.

Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje. Galite registruotis elektroniniu būdų arba paštu.

Pildykite vieną registracijos formą šeimai. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
Irma Bliukienė
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415 

Visus, norinčius ir galinčius padėti mums sutvarkyti mokyklą prieš prasidedant mokslo metams kviečiame į talką.

Pirmoji talka - rugpjūčio 5 d, 9:30 val r
Antroji talka - rugpjūčio 19d., 9:30 val r
Jeigu bus reikalinga dar viena talka bus rugsėjo 2d.

Tėvų komitetasVasaros atostogos!