Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje! Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais nuo 9:00 iki 13:30 val., Jaunimo centro patalpose, adresu 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636.

Mokyklos korespondencijos adresas (šiuo adresu galite siųsti mokestį už mokslą,kitus mokėjimus, auką ir mokyklai skirtą korespondenciją):

Lithuanian Cultural School of Chicago
c/o Irma Bliukienė
6041 W 103rd Street
Chicago Ridge, IL 60415

Čikagos lituanistinė mokykla yra ne pelno siekianti organizacija. Mokyklą remia Lietuvių fondas, Kazickų šeimos fondas, Švietimo ir mokslo ministerija, visi kiti dosnūs mūsų aukotojai! Aukas ir paramą panaudojame tikslingai- vadovėlių ir pratybų leidybai, mokomųjų priemonių pirkimui,taip pat mokinių mokymo kokybei gerinti. Norint paremti mokyklą, galite siųsti čekį rašydami „ČLM” vardu ir siųsti aukščiau nurodytu adresu arba paaukoti elektroniniu būdu paspaudus „Donate”.

Galite paremti mokyklą perkant prekęs iš AmazonSmile spausdami šią nuorodą. AmazonSmile yra dalis Amazon.com, kurių tikslas remti pelno nesiekiančias organizacijas. Tai jums nieko nekainuos, o mokykla gaus 0.5% nuo jūsų perkamos sumos.

Telefonai:

Tėvų komiteto pirmininkasRimas Rekašius1-847-657-0416
Mokyklos direktorėVida Rupšienė1-630-613-0343
Mokyklos iždininkėIrma Bliukienė1-630-248-8538

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS
    
2017-2018 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

 2018m. gegužės mėn. 19 dieną 

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoja aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros palanais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje- kun. G. Keršys
11.00 val. – 2017-2018 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.


KVIETIMAS

Čikagos lituanistinė mokykla mokslo metų baigimo proga drauge su Čiurlionio galerija surengė mokinių dailės darbų paroda. Maloniai kviečiame visus apsilankyti.

Dailės mokytojai:
Ramunė Slavikienė
Mindaugas Braslauskas 
Čiurlionio Galerijos vadovė 
Viktorija Černičenko

 


Kviečiame išeivijos lietuvių jaunimą stažuotis (atlikti praktiką -surinkti valandų skaičių savanoriaujant) Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje. Šią vasarą priimsime 1-2 studentus stažuotojus, kurie galės susipažinti su darbo archyvuose ypatumais. Stažuotės metu studentai turės galimybę susipažinti su Lituanistikos tyrimo ir studijų centre saugomais dokumentais, knygomis bei periodika, susipažinti su dokumentų saugojimo ypatumais. Stažuotės trukmė – 6–8 savaitės, per savaitę numatoma 25–30 darbo valandų. Planuojama keletas darbo krypčių – stažuotojai turės galimybę skenuoti bei kataloguoti senas ir svarbias archyvines nuotraukas bei dokumentus, bendrauti su LTSC svečiais ir lankytojais, padėti kataloguoti ir tvarkyti LTSC knygas. Stažuotės metu bus mokama stipendija, įsteigta LTSC rėmėjų.

Laisvos formos paraišką stažuotei siųsti ir dėl išsamesnės informacijos teirautis per Facebook paskyrą arba el. paštu info@lithuanianresearch.org arba tel. 773-434-4545. LTSC adresas 5620 S. Claremont Ave, Chicago, IL 60636 (Jaunimo centre).

 

 


ČIKAGOS  LITUANISTINĖS  MOKYKLOS
    
2017-2018 MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

 2018m. gegužės mėn. 19 dieną 

 

9.00 val. – mokiniai renkasi klasėse, jie drauge su auklėtoja aptars mokslo metų pasiekimus, pasidalins vasaros palanais.
10.00 val. – šv. Mišios koplyčioje- kun. G. Keršys
11.00 val. – 2017-2018 m.m. baigimo šventė, 6 klasių perkėlimas į aukštesniąją  ir 10 klasės  „Paskutinio skambučio“ šventės, mokytojų ir mokinių apdovanojimai.

 

Geros visiems vasaros ir ačiū už nuostabius metus.


 

 

Gegužės 12d. pietūs:

Cepelinas $4.50
Burokelių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Laukiame padedančių tevelių!

Ačiū!

 

 

 


 

 


 

 

Gegužės 5d pietūs:

Kugelis $4.50
Burokelių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Laukiame padedančių tėvelių prie pietų.

Ačiū ir iki!

 

 

 


 

Kviečiame visus tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą šį šeštadienį, gegužės 5 d., 12:30 val. p. p.  po mamyčių dienos švenčių.  Diskutuosime pasibaigiančių mokslo metų veiklą, pasikeitimus ir finansus.  Ateikite pasidalinti savo mintimis bei pasiūlymais.  Susirinkimo tvarkaraštis:

Tėvų komitetas

 


 

 

Balandžio 28d pietūs:

Vištienos kotletas su bulvių koše ir garnyru $4.50
Burokelių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava$1.00

Laukiame padedančių tėvelių prie pietų! 

Skanaus 

 


 

 

Balandžio 21d pietūs:

Kibinas su sultiniu $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Laukiame 6A klasės tėvelių talkos prie pietų.  

Skanaus, ačiū ir iki!

 

 

 


Gerbiami tėveliai,

ČLM klasių ir portretines nuotraukas galima peržiūrėti tinklapyje: https://clmnuotraukos.smugmug.com/

Prašome užpildytą nuotraukų formą kartu su mokesčiu (grynais) įdėjus į voką, atiduoti klasės mokytojai arba pristatyti į tėvų komitetą iki BALANDŽIO 28 D.

Galite pasirinkti du spausdinimo dydžius:

4x6  $1.00
5x7  $1.50

Nuotraukų forma:

Tėvų komitetas


Čikagos  lituanistinė  mokykla
 kviečia į 
„Lietuviško  žodžio“ šventę

kuri įvyks balandžio 14 d. 12 val. Jaunimo centro didžiojoje salėje.
Atvykite visi pasidžiaugti mokinių pasiekimais. 
Programoje dalyvaus mokyklos mokiniai.
Bus pasveikinti ir apdovanoti mokyklos rašinio konkurso nugalėtojai, skaitymo konkurso laimėtojai, dailiojo skaitymo konkurso  dalyviai ir nugalėtojai, mokyklos metraščio viršelio laimėtojas.


Jūsų dalyvavimas, Jūsų vaikams, labai svarbus.


 

 

Balandžio 14d pietūs

Vištienos karbonadas su garnyru ir bulvių koše $4.50
Burokeliu sriuba $3.00
Spurga $1.00
Smelio juosta $1.00
Kava $1.00

Laukiame 5a klases padedančiu tevelių prie pietu. 

Ačiu ir Iki

 

 

 


Mes vis sakome, jog Čikagos lituanistinė mokykla yra mūsų namai, o kas yra mokyklos namai?  Jaunimo centras.  Kviečiame visus prisijungti prie Jaunimo centro veiklos bei priežiūros.  Sekmadienį, 2018 m. balandžio 15 d., vyks Jaunimo centro metinis narių susirinkimas.  Ateikite, prisirašykite į JC narių sąrašus (nario mokestis tik $20), aptarkite JC planus bei reikalus, gal net ir kandidatuokite į JC Tarybą.  Darbotvarkė numatyta tokia:

Registracija - 12:30 val. ryto
Atidarymas/Malda - 1:00 val. p.p.
Protokolo skaitymas - Kristina Lapienytė
JC finansinė padėtis, naujos iždininkės pristatymas - Asta Skripkauskaitė
Revizijos komisijos pranešimas
JC Tarybos pirmininkės pranešimas - Neringa Aleksonis
JC įstatų pakeitimų pristatymas balsavimui - Robertas Vitas
Balsavimo komisijos sudarymas
JC Tarybos rinkimai (4 nariai)
JC Revizijos komisijos rinkimai (3 nariai)
Klausimai ir sumanymai
Balsavimo rezultatai
Susirinkimo uždarymas

ČLM administracija bei Tėvų komitetas


 

Balandžio 7d pietūs:

Kugelis $4.50
Burokelių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Visų lauksime prie pietų stalo.

Taip pat lauksime padedančių tėvelių pagal tvarkaraštį, kurį galima rasti mokyklos tinklalapyje. 

Ačiū ir iki!

 

 


 


 

 

Mieli tėveliai,

Jau prasidėjo registracija kitiems mokslo metams. Registracijos mokestis $30 kiekvienam mokiniui. Prašome visus registruotis.

Tėvų komitetas ir mokyklos administracija

 

http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Registracija.html

 


 

MIELI TĖVELIAI,

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ - KOVO 17D - PIETŪS MOKYKLOJE NEBUS PARDAVINĖJAMI. PRAŠOME VAIKUČIŲ ATSINEŠTI SAVO PIETŪS.

AČIŪ!

 


 

Kaip visi žinome, šį šeštadienį, kovo 17d. bus mokyklos metinis pokylis - „...Meno Sūkyry...“. Visada ieškom papildomų rankų puotos ruošai. Reikia paruošti didžiąją salę puotai - uždėti staltieses, apvilkti kėdes, užrišti kaspinus. Tada sudėlioti lėkštes, įrankius ir taures. Daug ir kitų darbų. Tėvų komiteto nariai bei mokytojai renkasi penktadienį vakare 18-19 val. Jaunimo centre. Būtų malonu jei tėveliai irgi galėtų prisidėti prie šio darbo. Pasilikite valandą, pasilikite kelias valandas - kuo daugiau rankų, tuo greičiau viskas bus atlikta. Dėkojame iš anksto visiems, kurie prisidės prie šio darbo.

Tėvų komitetas

 


 

VYKSTA MOKYKLOS RAŠINIO KONKURSAS

 


 

 

 

 

Kovo 10d. pietūs:

Vištienos suktinukas su bulvių koše ir garnyru $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

 

 

 

 

MIELI TEVELIAI, BUDĖJIMAS VALGYKLOJE PRIE PIETŲ YRA PRIVALOMAS. PAGAL KLASĖS SĄRAŠĄ, KURĮ GALIMA RASTI MOKYKLOS TINKLALAPYJE. JEI TAIP NEATSAKINGAI ŽIŪRĖSITE BUS SVARSTOMAS KLAUSIMAS AR TĘSTI MAITINIMĄ MOKYKLOJE!!!
TAI NĖRA VIENOS AR DVIEJŲ MOTERŲ IR VISDA TŲ PAČIŲ KIEKVIENO ŠEŠTADIENIO DARBAS. MŪSŲ VISŲ VAIKUČIAI PIETAUJA. BŪKIT ŠAUNUOLIAI PASIPLANUOKIT PAGELBĖTI JŪSŲ KLASEI SKIRTĄ ŠEŠTADIENĮ. AČIŪ UŽ SUPRATINGUMĄ!!!

 


Kiekvienais metais mokykla organizuoja lėšų telkimo pokylį ir kiekvienais metais norisi, kad jis būtų įdomesnis ir įvairesnis. Tad šiais metais norime pasidalinti mūsų mokyklos šeimos įvairiais meniškais projektais, kuriuos vertinsit jūs žiūrovai ir žiūri!  Įsisukime į dainos, muzikos, poezijos, dailės ir šokio kūrinius atliekamus šeimų bei draugų duetų, triptetų, kvartetų, kvintetų ar sikstetų! Palaikykime, balsuokime ir išrinkime kūrybingiausius! 

Sukurkime linksmą šventę ir palaikykime mūsų antrus namus-ČLM 

http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/images/Meno_sukury.jpeg

 


 

Čikagos lituanistinės mokyklos tėvų komitetas įvairiais būdais mėgina surinkti mokyklai lėšų.  2018 kovo 17 d. 6 val p.p. tėvų komitetas organizuoja renginį „...Meno sūkury...“.  Renginio metu vyks loterija.  Labai norėtume, kad kiekviena ČLM moksleivių šeima išplatintų bent po 10 loterijos bilietų.  Vieno loterijos bilieto kaina – 1 dol.  Norint dalyvauti loterijoje, nėra būtina dalyvauti renginyje, nors tikrai labai malonu būtų Jus ten pamatyti.  Šventėje Jūsų lauks vertingi šios loterijos laimėjimai:

Pirmasis laimėjimas – 100 dol.
Antrasis laimėjimas –  50 dol.
Trečiasis laimėjimas – 25 dol.

Kiekvienam mokiniui paduota po 10 loterijos bilietų.  Užpildytus bilietus ir pinigus galima grąžinti klasės mokytojai arba atnešti į tėvų komiteto kambarį. Jei jums nepasiseks parduoti bilietų, prašome juos grąžinti tėvų komitetui. 

Suprantame, kad ne visiems pavyks dalyvauti renginyje, todėl labai prašome paremti mokyklą ir aktyviai dalyvauti mokyklos loterijoje.

 


 

Kovo 3d pietūs:

Kibinas su sriuba $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Smėlio juosta $1.00
Kava $1.00

Visų lauksime prie gardaus pietų stalo!

Lauksime padedančios klasės tevelių talkos prie pietų.
Padedančios klasės tvarkaraštį galite rasti mokyklos tinklalapyje.

Ačiū!

 
Žiema žiema bėk iš kiemo!!!

Nuo mažiausių iki didžiausių šokime ir dainuokime energingai, pristatykime savo kaukes išradingai, vaišinkime blynais gardžiais, kad žiema žiemužė bėktų iš kiemo linksmai ir negrįžtamai!!!

Užgavenės - Vasario 24 d. Mažoji salė

1. 9:30-10v.r. (Kiškiai/Darželis/Vaikų ratelis)

2. 10-10:30v.r. (1/2/3 skyriai)

3. 10:30-11v.r. (4/5/6 skyriai)

4. 11-11:30v.r. (7/8/9/10 skyriai)


 

Vasario 24d. švęsime pavėluotas užgavėnias, varysime žiemą iš kiemo!!! Užteks jai pokštauti!!!

Tad pietūs bus:

Mieliniai blynai $4.50
Burokeliu sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Laukiame padedančių tevelių valgykloje pagal tvarkaraštį,kurį kaip žinote galima rasti mokyklos tinklalapyje.

Ačiū!!!

  


 

Vasario 17d pietūs:

Kugelis $4.50
Burokeliu sriuba $3.00
Spurga
KAVA $1.00

MIELI TĖVELIAI LAUKIAME PAGALBININKŲ PRIE PIETŲ IŠ KLASĖS PAGAL SUSTATYTĄ TVARKARAŠTĮ.
TVARKARAŠTĮ GALIMA RASTI MOKYKLOS PUSLAPYJE JEI KAS NEŽINO EILES.

AČIŪ 

 


ČIKAGOS LITUANISTINĖJE MOKYKLOJE
VASARIO 10 D. PAMOKOS  NEVYKS
DŽIAUKIMĖS SNIEGU - LIPDYKIME SNIEGO SENĮ, ČIUOŽKIME NUO KALNO.


Brangūs ČLM tėveliai,

ČLM mokiniai turi galimybę nusipirkti šviežius, šiltus pietus mokykloje. Jau ne kartą minėjome: prieš porą metų teko atsisakyti Kunigaikščių užeigos paslaugų, kad palaikyti pietų kainą, kiek įmanomą žemesnę ir prieinamesnę vaikams. šiuo metu pietus geriausiomis kainomis užsakinėjame pas Lithuanian Plaza & Deli savininkę Vandą Morkūnienę, kuri, kiek leidžia dabartinės kylančių kainų rinkos aplinkybės, stengiasi pritaikyti valgiaraštį prie mūsų galimybių. Kiekvieną šeštadienį tėvų komiteto narės Vida Nainienė, Diana Jonaitienė ir Inga Vaištaras rūpinasi pietų atvežimu, vandens supirkimu ir patiekimu. Mums labai reikia jūsų visų pagalbos. Tie, kurie esate padėję dalinti pietus, žinote, koks tai darbas ir kaip svarbu yra turėti reikiamą skaičių pagalbos rankų. Mokykla turi paruošusi kiekvienos klasės tėvų sąrašą darbui valgykloje, bet taip jau susiklostė, kad po žiemos atostogų jau kelis šeštadienius labai trūksta tėvų dalyvavimo. Labai mažai jūsų sulaukiame mokykloje, ypač tėvų iš vyresnių klasių mokinių. Labai prašome suprasti ir įsijausti į šio darbo svarbą: mums reikia jūsų pagalbos. Todėl prašome atkreipti dėmesį į sudarytą tvarkaraštį

http://www.cikagoslituanistinemokykla.org/Pietus.html

ir susiplanuoti šeštadienius, kad kas nors iš šeimos narių galėtų padėti valgykloje. Tai vienas iš svarbesnių darbų mokykloje, kurį sunku sklandžiai įgyvendinti be jūsų visų aktyvaus dalyvavimo.

Tėvų komitetas

 


Žiema žiema bėk iš kiemo!

Užgavenės- Vasario 10d. Mažoji salė

1. 9:30-10v.r.   (Kiškiai/Darželis/Vaikų ratelis)
2. 10-10:30v.r.  (1/2/3 skyriai)
3. 10:30-11v.r.  (4/5/6 skyriai)
4. 11-11:30v.r.  (7/8/9/10 skyriai)

Nuo mažiausių iki didžiausių šokime ir dainuokime linksmai, pristatykime savo kaukes išradingai, vaišinkime blynais gardžiais, kad žiema žiemužė bėktų iš kiemo neatsisukdama!

Nepriklausomybės šventė!

Vasario 17d. 12v.d. Didžioji salė

Vasario 16d. minėjimas “100 pynimėliu Lietuvai”. Švęskime Lietuvos ypatingąjį gimtadienį drauge!

 


 

 

 

Vasario 3d pietūs

Kotletas su bulvių koše ir garnyru $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

SKANAUS, VISŲ LAUKSIME  😊

 

 

 

 


Čikagos lituanistinės mokyklos
Metraščio konkursas
2017-2018 mokslo metai

  1. Tema  „100 atkurtai Lietuvai“- tema plati, ženklelis su 100  gali būti.
  2. Formatas 8,5“ – 11“
  3. Lape turi būti užrašas ČLM arba Čikagos lituanistinė mokykla
  4. Data šių mokslo metų – 2017-2018
  5. Piešti ne vaškinėmis kreidelėmis.
  6. Lapas turi būti horizontalus.
  7. Metraščio viršeliui piešinai turi būti atnešti nevėliau kaip kovo 3 d., paduoti klasės mokytojui arba atnešti į mokytojų kambarį.

 


 

 

 

Sausio 20d pietūs

Vištienos maltinukas su bulvių koše ir garnyru $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Kava $1.00

 


Šio šeštadienio pranešimai:

1. Sausio 13d. Minėjimas
2. ČLM lėšų telkimo pokylis kovo 17d. Kviečiame dalyvauti! 
Šok su ČLM žvaigždėmis keičia 
“Meno sūkury su ČLM žvaigždėmis”
Įsisukime į dainos, muzikos, poezijos, dailės ir šokio kūrinius atliekamus šeimų bei draugų duetų, triptetų, kvartetų, kvintetų ar sikstetų! Palaikykime, balsuokime ir išrinkime kūrybingiausius! Esate vieni iš jų?! Mielai kviečiame registruotis! Sukurkime linksmą šventę ir palaikykime mūsų antrus namus-ČLM❣️
3. Sausio 13d. Pietūs:
Sausio 13d. pietūs:
Kugelis $4.50
Burokelių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Smėlio juosta $1.00
Kava $1.00
Visų laukiame! Iki pasimatymo😉

 Kalėdinės šventės pasiskirsto atatinkamai:

GRUODŽIO 9d.

ČIURLIONIO GALERIJA
10v.r. Advento ratas/Angeliukai
(kiškiai,v.ratelis, darželis)

MAŽOJI SALĖ
11v.r. Žiemos pasakos
(1,2 ir 3)

GRUODŽIO 16d.

ČIURLIONIO GALERIJA
10v.r. Kūčios
(Penktokai)

MAŽOJI SALĖ
11v.r. Žiemos Pasakos 
(4 ir 6)

DIDŽIOJI SALĖ
12v.d. Kalėdos etnografiniuose regionuose
(7,8,9 ir 10)
7- Suvalkija
8- Aukštaitija
9- Žemaitija
10- Dzūkija

 

 


Gruodžio 9d. pietūs:

Karbonadas su bulvių koše ir garnyras $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Smėlio juosta $1.00
Kava $1.00

DĖMESIO DĖMESIO gruodžio 16d. pietūs NEBUS PARDAVINĖJAMI

Ačiū!Kalėdinės šventės pasiskirsto atatinkamai:

GRUODŽIO 9d.

ČIURLIONIO GALERIJA
10v.r. Advento ratas/Angeliukai
(kiškiai,v.ratelis, darželis)

MAŽOJI SALĖ
11v.r. Žiemos pasakos
(1,2 ir 3)

GRUODŽIO 16d.

ČIURLIONIO GALERIJA
10v.r. Kūčios
(Penktokai)

MAŽOJI SALĖ
11v.r. Žiemos Pasakos 
(4 ir 6)

DIDŽIOJI SALĖ
12v.d. Kalėdos etnografiniuose regionuose
(7,8,9 ir 10)
7- Suvalkija
8- Aukštaitija
9- Žemaitija
10- Dzūkija


Galite paremti mokyklą perkant prekęs iš AmazonSmile spausdami šią nuorodą. AmazonSmile yra dalis Amazon.com, kurių tikslas remti pelno nesiekiančias organizacijas. Tai jums nieko nekainuos, o mokykla gaus 0.5% nuo jūsų perkamos sumos.


Gruodžio 2d. pietūs

Cepelinas $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Spurga $1.00
Smėlio juosta $1.00
Kava $1.00

Lauksime prie pietų stalo
Gerb. tėveliai,

Š. m. gruodžio 3d. 2val. po pietų, mūsų mokyklos mokiniai yra pakviesti Jaunimo centro tarybos vardu, pagiedoti šv. Mišiose.  Aš labai prašau dalyvauti ir pranešti dainavimo mokytojai Dalei Gedvilienei iki lapkričio 25d., tel. 708-253-7147.

Lauksiu jūsų skambučių,

Dalė Gedvilienė

 


 


 

Lapkričio 18d. pietūs:

Sriuba ir kibinas $4.50 (Burokėlių ar vištienos sriuba) 
Sriuba $3.00
Kibinas $3.00
Spurga $1.00
Smėlio juosta $1.00
Kava $1.00

Visi maloniai laukiami. Iki!

 


Vilmos Kavos knygos pristatymas "Aš tau sakau" vyks Čiurlionio galerijoje, lapkričio 11d. 1:40 val.

Mokyklos administracija


Visus mokinius, mokytojus, administracija ir tėvelius kviečiame prie pietų stalo lapkričio 11d

Vištienos maltinukas su bulvių košė ir garnyru $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Smėlio juosta su šololadu be riešutų $1.00
Kava $1.00 

Ačiu ir Iki

 MIELI MOKYTOJAI IR TĖVELIAI!

Pradedame ruoštis tradicinei Čikagos lituanistinės mokyklos mirusiųjų paminėjimo (Vėlinių) dienai.

Lapkričio 4 d. 12:00 val., koplyčioje visi kartu švęsime Šv. Mišias. Prisiminsime ir nuoširdžiai pasimelsime už mirusius mokytojus bei visus mūsų mirusius artimuosius.

Prašome paieškoti ir įduoti vaikams atsinešti Jūsų mirusių artimųjų nuotraukų (ant kitos pusės užrašius vaiko vardą, pavardę ir klasę), kad po Šv. Mišių vaikai vėl pasiimtų ir parsineštų namo.

Nuotraukas atsinešti į mokyklą lapkričio 4 d.

Iš anksto Jums nuoširdžiai dėkojame už supratimą ir geranorišką įsijungimą į šią bendrą Vėlinių maldą.

Kun. Gediminas, seselė Laimutė ir Janina Prialgauskienė


 

Lapkričio 4d pietūs:

1 gabalėlis picos ir vanduo $3.00
2 gabalėliai picos ir vanduo $5.00
Burokėliu sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

 

 


 

Spalio 28d. Įvykiai ČLM:

Dainų diena didžiojoje salėje:

1. 9:30v.r. Kiškiai, V.Ratelis ir Darželis
2. 10:15v.r. 1, 2 ir 3 skyriai
3. 11:00v.r. 4, 5 ir 6 skyriai
4. 11:45v.r. 7, 8, 9 ir 10 skyriai

 


 

Spalio 28d pietūs: 

Kūgelis ir vanduo $4.50
Burokėlių sriuba $3.00
Kava  $1.00
Spurga $1.00

Lauksime visų... Iki!

 


25-mečio video


Video - mokinių sveikinimas mokytojom


RUDENĖLIS ATKELIAVO Į ČLM

Spalio 21d. Čikagos lituanistinėje mokykloje

vyks rudenėlio gėrybių darbelių paroda!

Padaryk darbelį iš rudens dovanų ir atnešk į mokyklą, juo pasidžiaugt su visais.

Lauksime Jūsų darbelių darbų!

 


 

 

Gardžiausi Spalio 21d pietūs

Čeburekas 1vnt ir sriuba $4.50
Sriuba $3.00
Spurga $1.00
Kava $1.00

Visų lauksime prie gardaus pietu stalo

 


ČLM autobuso tvarkaraštis

2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
7:50 val.r. 5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 1:40 val.p.p.
9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
8:10 val.r. 9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
2:10 val.p.p.
5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 8:55 val.r. 2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
2:40 val.p.p.

 

  Į ir iš mokyklos 1 mokėjimas
(9 važiavimai)
2 mokėjimas
​(9 važiavimai)
3 mokėjimas
​(9 važiavimai)
1 vaikas $8 $72 $72 $72
2 vaikai $15 $135 $135 $135
3 vaikai $18 $162 $162 $162
4 vaikai $25 $225 $225 $225
Vieną pusę (pirmyn arba atgal) $7      

Pastaba: kaina vienos šeimos vaikams.

Autobusas nevažiuos 2017 m. rugsėjo 16d., gruodžio 9d., gruodžio 16d., 2018 m. gegužės 12d., gegužės 19d.

SKAMBINK IR VAŽIUOK!!!!

REGISTRUOTIS TĖVŲ KOMITETE ARBA TELEFONU 630-613-0343)

Vietų kiekis ribotas

 


Antradienį, spalio 24 diena, 6 val. vakaro bus rodoma istorinis dokumentinis filmas, skirtas pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti - Nepaprasta Auka.
 
 
Renginio detalės:
 
Antradienį, spalio 24 diena, 18 val
Loyolos Universiteto Damen Student Cinema,
1032 W. Sheridan Rd, Chicago IL 60660
 
The Hank Center pristatys naują pilno metro istorinį dokumentinį filmą „Nepaprasta auka“, skirtas pasipriešinimo kovų pradininkui, pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti.
 
1940-1946 metai – ypač sudėtingas, kartu labai svarbus mūsų valstybės istorijos laikotarpis. Miško brolių kova šiandien įkvepia daugelį, tačiau retas iš tiesų iki galo supranta, kokiomis aplinkybėmis ir kodėl vyrai išėjo kovoti į mišką. Juk patogiau buvo susitaikyti arba trauktis.  Istorinis dokumentinis filmas „Nepaprasta auka“ per išskirtinę ir dėmesio vertą Juozo Vitkaus-Kazimieraičio gyvenimo dramą atskleidžia sudėtingo mūsų istorijos laikotarpio subtilybes. Svarbiausia, kad pats filmo pasakojimas grakštus ir suprantamas įvairaus amžiaus auditorijai.
 
Po fimo peržiūros pokalbis su Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vaikaičiu, kunigu Gintaru Vitkumi, SJ. 

Pasiruošimas Sakramentams 
2017-2018 m.

PIRMAI IŠPAŽINČIAI IR KOMUNIJAI
(vaikams nuo 10 metų ir vyresniems) pamokos bus:

1. Jaunimo Centre: spalio 7 d.(šeštadienį) pirma pamoka po ČLM pamokų bus nuo 1:30 iki 2:30 v.p.p. visi ir vaikai ir tėveliai renkamės prie mokytojų kambario.

2. Lemonte: spalio 15 d.(sekmadienį) sekanti pamoka -  
po 9:00 arba po 11:00 val.r. Šv.Mišių. Visi (ir tėveliai ir vaikai) renkasi Mišioms ir po jų susitinka bažnyčios vestibiulyje. Galite pasirinkti jums patogesnį laiką.

3. Norintys ruoštis Marquette Parke: kreipiasi į Nativity 
parapijos sekretorę Audrą: (773)776 - 4600

Visiems Sakramentams besiruošiantys vaikai turi dalyvauti šv.Mišiose sekmadieniais. 

SUTVIRTINIMO (jaunimui nuo 13 metų ir vyresniems)

pamoka Lemonte bus spalio 1 d. (sekmadienį) tik po 11:00 val.r. Šv. Mišių, po kurių visi susitinkame bažnyčios vestibiulyje.

SUAUGUSIŲ ĮKRIKŠČIONINIMO Sakramentams
 
tel. 1(630)243-1070  arba  seslaimute@gmail.com

Prašome kuo skubiau užsiregistruoti.

ses. Laimutė


Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas,
pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas ir uždega jose
norą dalintis savo dvasiniais lobiais su mokiniais.
Tik dėka gerų mokytojų mokslo vaisiai būna saldūs.
„Viena diena su puikiu mokytoju geriau nei tūkstantis dienų stropaus mokymosi“ – taip teigia japonų patarlė.
Mieli, kolegos, mokytojai su Mokytojo diena!
 
ČLM direktorė Vida Rupšienė ir administracija

Pasiruošimas Sakramentams 
2017-2018 m.

PIRMAI IŠPAŽINČIAI IR KOMUNIJAI
(vaikams nuo 10 metų ir vyresniems) pamokos bus:

1. Lemonte: spalio 1 d.(sekmadienį) pirma pamoka -  
po 9:00 arba po 11:00 val.r. Šv.Mišių. Visi (ir tėveliai ir vaikai) renkasi Mišioms ir po jų susitinka bažnyčios vestibiulyje. Galite pasirinkti jums patogesnį laiką.
2. Jaunimo Centre: spalio 7 d.(šeštadienį) pirma pamoka po ČLM pamokų bus nuo 1:30 iki 2:30 v.p.p. visi ir vaikai ir tėveliai renkamės prie mokytojų kambario.
3. Norintys ruoštis Marquette Parke: kreipiasi į Nativity 
parapijos sekretorę Audrą: (773)776 - 4600

Visiems Sakramentams besiruošiantys vaikai turi dalyvauti šv.Mišiose sekmadieniais. 

SUTVIRTINIMO (jaunimui nuo 13 metų ir vyresniems)

pamoka Lemonte bus spalio 1 d. (sekmadienį) tik po 11:00 val.r. Šv. Mišių, po kurių visi susitinkame bažnyčios vestibiulyje.

SUAUGUSIŲ ĮKRIKŠČIONINIMO Sakramentams
 
tel. 1(630)243-1070  arba  seslaimute@gmail.com

Prašome kuo skubiau užsiregistruoti.

ses. Laimutė

 


Rudens Iškyla 

Kada: sekmadienį spalio 1 d.
12:00-2:00
Kur: Tampier Lake Boating Center W. 131st and S. Wolf Rd, Orland Park, IL 60467
Tikslas: Plaukti kanojose ežere, išmokti apie pakrantės gamtą, žaisti skautiškus žaidimus.

Norėtumėm pakviesti visas Čikagos Lituanistinės Mokyklas šeimas prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos.  Kviečiame visus pamėginti skautišką iškylą Tampier Lake.  Plauksim kanojose - mokinsimes apie vandens saugumą ir irklavimą.  Bus ir kajakų, ir valtelių - tai jeigu kam nepatinka kanojos, yra kiti varijantai.

Bus galima žvejoti, tai kviečiame žvejus atsivežti meškeres ir žvejybos įrankius - prašome būti pasiruošę pasidalinti ir padėti kitiems vaikams kurie norėtų pamėginti žvejoti.

Pažaisime skautiškus žaidimus.  Iškepsime sprogūzus lauko virtuvėje. Formuosime skautišas skiltis.

Prašau atvežti kažkokią užkandėlę arba gėrimus pasaidalinti su visais.  Kartu pasigardžiuosime kai baigsime žaidimus ir irklavimą.

Apranga: pagal orus, su skautišku šlipsu - kas turi.  Jeigu galvojate kad sušlapsite, atsivežkite sausų drabužių/batų pamainą.  Paspauskite mygtuką žemiau, apie jūsų numatytą dalyvavimą.


Kas Yra Skautai? 

Skautavimas yra tarptautinis judėjimas, kurio tikslas yra ugdyti skautų tikslą: tarnauti Dievui, Tėvynei, ir Artimui.

Kaip žadame atsiekti šį tiksla?:

1. Ugdyti savo asmenybę.
2. Lavinti sumanumą, kūrybingumą.
3. Įsigyti pasitikėjimo savimi ir patirti nuotykių gamtoje.
4. Išmokti gyventi su kitais.
5. Grūdinti sveikatą.
6. Ilgesnį laiką pabūti lietuviškoje aplinkoje.

Savanoriai organizuoja ir praveda skautų veiklą.  Todėl, visi tėveliai privalo prisidėti kiek gali šeštadieninėse sueigose, iškylose, Skautų Kaziuko Mugėje, ir stovyklose.

Mūsų tėveliai organizuoja ir labdaros darbus: praeitais metais dirbome „Cradles to Crayons“ organizacijai, pradžiuginome senelius „Seklyčioje“ ir dalyvavome Brighton Parko vasario 16-tosios minėjime.

2017 vasara 5 mūsų sesės ir broliai, kartu su Lemonto vienetų skautais, dalyvavo „Philmont Scout Ranch“ stovykloje.  Mūsų iškyla buvo virš 41 mylių New Mexico kalnuose.  Taip pat dalyvavome Skautų stovyklose Dainavos ir Rako Stovyklose.

2018 švenčiame Lietuviškosios Skautijos šimtmetį.  Kviečiame prisijngti kad skautai stipriai pradėtų sekantį šimtmetį.


Noriu prisirašyti prie skautų! 

Kviečiame pamėginti skautus prieš užsiregistruojant - galima lankyti sueigą ar iškylą ir tada apsispresti ar norite prisijungti.  Kai pamatysite kad smagu ir gera būti skautais, Paspauskite paveiksliuką ir jumis nuves į Lietuvių Skautų Sąjungos registracijos puslapį: http://skautai.net/apie-mus/rajonai/nario-mokestis17-18/ 

Registracijos kaina yra $70 vaikams, ir $40 suaugusiems.  Iš tų pinigų, $30 yra skirta LSS 2018 nario mokesčiui, $10 Rako Skatų stovyklavietei, ir $40 mūsų vieneto veiklai.  Mūsų Sąjunga,"Lithuanian Scouts Association, Inc." yra ne pelno siekianti organizacija - nario mokestis ir aukos skaitosi "charitable contributions" pagal IRS 501 (c) 3 nuostatus.

Galima padaryti mokestį elektroniniu būdu registracijos anketos apačioje, galima atnešti mokestį į sueigą arba iškylą.  Čekius rašykite "Lithuanian Scouts Association, Inc."


 

Mokinius fotografuosime šį šeštadienį, rugsėjo 28 dieną. Prašome, kad visi mokiniai dėvėtų tautinius drabužius. Jeigu neturite, prašome, kad mergaitės dėvėtų baltas palaidinukes ir languotus sijonus, o berniukai dėvėtų baltus marškinius ir smėlio spalvos kelnes. Labai prašome, neišleiskite vaikų su sportiniais bateliais!

 

 


 

 

 

Pranešame, kad mokyklos autobuso tvarkaraštis yra pasikeitęs. Iš kavinės „Smilga” išvažiuos 7:50 val.r. - 10 minučių vėliau.

 

 

2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
7:50 val.r. 5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 1:40 val.p.p.
9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
8:10 val.r. 9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
2:15 val.p.p.
5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 8:55 val.r. 2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
2:45 val.p.p.

 

Tėvų komitetas


Kviečiame visus tėvus į visuotinį tėvų susirinkimą šį šeštadienį, rugsėjo 23 d., 9:30 val. r.  Atvežę vaikus į mokyklą pasilikite!  Diskutuosime naujų mokslo metų planus, pasikeitimus ir finansus.  Ateikite pasidalinti savo mintimis bei pasiūlymais.  Prisirašykite prie Tėvų komiteto ir prisidėkite prie mūsų darbo.  Įsijunkite į mokyklos veiklą - čia mūsų visų mokykla!

Tėvų komitetas


ČLM autobuso tvarkaraštis

2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
7:40 val.r. 5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 1:40 val.p.p.
9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
8:10 val.r. 9000 College Pkwy, Palos Hills, IL 60465
Pietinė Vakarinė pusė stovejimo aikštelė (įvažiavimas iš 111th Street)
2:15 val.p.p.
5620 S.Claremont Ave, Chicago , IL 60636 8:55 val.r. 2819 83rd St, Darien, IL 60561
(Smilga kavinė)
2:45 val.p.p.

REGISTRUOTIS TĖVŲ KOMITETE ARBA TELEFONU 630-613-0343)

Vietų kiekis ribotas.

Laukiame Jūsų pasiūlymų ir nuomonių – vidaone1@yahoo.com 

 

Pirma Sueiga 

Kada: šeštadienį rugsėjo 16 d.
1:30-3:15 (po mokyklos atidarymo)

Kur: Jaunimo Centro Mažojoje salėje

Tikslas: Pažaisti skautiškus žaidimus  su naujais ir grįžtančiais skautais ir skautėmis.  Paaiškinsime apie mūsų numatytas sueigas ir iškylas, suformuosime skiltis naujiems mokslo metams.

Norėtumėm pakviesti visas Čikagos Lituanistinės Mokyklas šeimas prisijungti prie mūsų skautiškos veiklos.  Lietuviškoji Skautija 2018 metais švęs šimtmečio jubiliejų - mūsų tikslas smagiai sutikti šimtmetį, ir tiesti stiprų, smagų, skautišką kelią sekančiam šimtmečiui.

Apranga: skautiškos uniformos marškiniai ir šlipsas, jeigu turite.

 


Į Čikagos lituanistinę mokyklą 

važiuoju autobusu

Autobusas pradeda kelionę jau rugsėjo 23d. Registruokis mokykloje.

Nespėjai registruotis?

Ne bėda! Atskubėk į sustojimą PIRMĄ arba ANTRĄ!

 

PIRMAS Sustojimas: 

7:10 val. Smilga, 2819 83rd St  Darien IL

ANTRAS Sustojimas: 

8:20 val. South West Parking Lot, of 111th St - 9000 College Pkwy Palos Hills,

 

IR TADA VISI DRAUGE IR SU DAINA Į ČLM!!

 


Čikagos lituanistinės mokyklos 

mokslo metų pradžios šventė 

Rugsėjo 16 d. 

9:00 val.  - mokiniai ir jų tėveliai susitinka su mokytojais klasėse.

9:30 val. Jaunimo centro koplyčioje šv. Mišios, 

11:00 mokyklos kiemelyje mokslo metų pradžios šventė.

 

Po šventės mažieji keliauja namo, 1–10 kl. mokiniams vyks pamokos iki 1:30 val. p. p.

Mokyklos administracija


    

Kviečiame vyrus į talką!

Tėveliai, kurie gali padėti sutaisyti  aukštesniųjų klasių suolus, kviečiami atvykti į talką, kuri bus Jaunimo centre šį šeštadienį (rugsėjo 9d.) 9:30 val.r.

Prašome atsinešti savo įrankius:

Pranešti Rimui Rekašiui (1-847-657-0416) apie dalyvavimą.

Tėvų komitetas


Jei Jūsų bičiuliai, kolegos ar jus pats turite noro mokytis lietuvių kalbos, kviečiame jus pradėti mokintis nuo š.m. rugsėjo 16 d. Čikagos lituanistinėje mokykloje. Čikagos lituanistinė mokykla 2017 / 2018 metais rengia kursą „Lietuvių kalba norintiems kalbėti lietuviškai”, pamokos vyks šeštadieniais  nuo 9.00 iki 13.00 val. Registruokitės skambindami Irmai Bliukienei (mokyklos iždininkė) 630-248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343, vidaone1@yahoo.com.Čikagos lituanistinė mokyklai reikalingas muzikos mokytojas, akompaniatorius, pradinės mokyklos mokytojai. Jei nori tapti ČLM šeimos nariu kviečiame prisijungti. Draugiškas kolektyvas laukia tavęs. Skambinti mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343.

  Jei dar neužsiregistravote, paskubėkite 2017/2018 mokslo metai tuoj prasidės!!!!

Mokslo metų pradžia RUGSĖJO 16 D. 9.00 VAL

Į ČLM 2017/2018 mokiniai važiuos  mokykliniu autobusu. Važiuok ir tu !!!! ( registruotis atskirai).

Formuojama besimokančiųjų lietuvių kalbą klasė. Kviečiame registruotis !

NAUJIENA - mažųjų užsiėmimų klasė – “Tėvų klubas” nuo 0-3 metukų vaikai drauge su tėveliais arba be jų. Teiraukitės.

Po pamokų veiks pamokų ruošimo klubas.

Registruokitės ir teiraukitės skambindami Irmai Bliukienei 630 248-8538 arba mokyklos direktorei Vidai Rupšienei 630-613-0343.

Mokinių registracijos formas galite rasti mokyklos internetinėje svetainėje. Galite registruotis elektroniniu būdų arba paštu.

Pildykite vieną registracijos formą šeimai. Užpildytą registracijos formą ir 30 dol. negrąžinamą registracijos mokestį (kiekvienam vaikui) prašome siųsti adresu:

Lithuanian Cultural School of Chicago
Irma Bliukienė
6041 W 103rd St.
Chicago Ridge, IL 60415 

Visus, norinčius ir galinčius padėti mums sutvarkyti mokyklą prieš prasidedant mokslo metams kviečiame į talką.

Pirmoji talka - rugpjūčio 5 d, 9:30 val r
Antroji talka - rugpjūčio 19d., 9:30 val r
Jeigu bus reikalinga dar viena talka bus rugsėjo 2d.

Tėvų komitetasVasaros atostogos!