Sveikiname apsilankius Čikagos lituanistinės mokyklos svetainėje!

Mokykla dirba šeštadieniais nuo 8:30 iki 13:00. Šiomis valandomis galite skambinti į mokyklą 1-773-778-7500. Kitomis valandomis galite skambinti mokyklos direktorei Laimai Apanavičienei (tel. 1-708-296-3192) arba mokyklos iždininkei Kristinai Petraitienei (tel. 1-630-290-4490). Mokyklos pašto adresas:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Prašome siųsti visus mokėjimus ir kitą informaciją šiuo adresu.

Welcome to the home page of The Lithuanian Cultural School of Chicago!

Our school is open Saturdays from 8:30 to 1:00. During these hours you may call us at 1-773-778-7500. Outside of school hours, you may call the school principal Laima Apanaviciene (1-708-296-3192) or the school treasurer Kristina Petraitiene (1-630-290-4490). The school's mailing address is:

The Lithuanian Cultural School of Chicago
P.O. Box 4618
Naperville, IL 60567

Please send all payments and other correspondence to the above mailing address.


Jei norėtumėte gauti ČLM pranešimus elektroniniu paštu, prašome užsiregistruoti...
 
 

Mieli tėveliai,

Trečiasis skambutis!

Dzvankt!

Jau šį sekmadienį, 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti!

Barkšt!

Bilietai po $20.00 ir bus galima įsigyti sekmadienį prie durų, šeštadienį Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui.

Byrkšt!

Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške, pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Trept!

http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Dėkojame už paramą mokyklai!

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai,

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti!

Dzvankt!

Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti, iki penktadienio, Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga Deli, Old Vilnius Café, Rūta Café, šeštadienį Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui.

Barkšt!

Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške,  pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Trept!

Sparnuotasis Matas (ATVIRAS RATAS): http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Tėvų komitetas


Spalio 10d., 12v., Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Senelės pasaka" kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Pasirodymas yra choro tėvelių ir tėvų komiteto dovana mokyklos vaikučiam.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti! Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga Deli, Old Vilnius Café, Rūta Café, šeštadieniais Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus 708-369-8324, Antanui. Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Menu - barščių sriuba, balandėlis, bulvių košė, blynelis su varške,  pyragaitis, vyno ir kavos. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

Sparnuotasis Matas (ATVIRAS RATAS): http://youtu.be/b8HKOtpRfE4

Prasome pakvieskite ir draugus!

Tėvų komitetas


Mieli ČLM tėveliai,

Šis šeštadienis, spalio 3d., yra pirmas mėnesio šeštadienis. Visi prašomi tą dieną būti su naujais mokyklos geltonais marškiniais. Marškinėliai bus parduodami šeštadienį mokykloje. Jų kaina – tik $12.00.

Norime priminti kad spalio 3d. mūsų mokykloje vyks Picos pietūs!  Picą sutiko teikti ,,Sarpino’s Pizza”.  Vaikai turės trijų picų – sūrio, daržovių arba ,,pepperoni” – pasirinkimą.  Kainos nepasikeitė:

$5.00 – 2 picos gabaliukai, gėrimas
$3.00 – 1 picos gabaliukas, gėrimas
$2.00 – 1 picos gabaliukas
$1.00 – gėrimas (sultys arba vanduo)

Spalio 10d., 12v., mūsų mokykloje pasirodys teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas” su muzikiniu spektakliu ,,Senelės pasaka”. Dėkojame didelei grupei tėvelių, ČLM choro tėveliams, kurie paaukojo savo Dainų Šventės registracijos čekius mokyklai. Jų dėka, tėvų komitetas ir gali vaikam šį spektaklį padovanoti. Ačiū!!! Gal ir kiti tėveliai gali prisidėti prie išlaidų sumažinimo.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti mūsų Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus prižiūriami nemokamai! Bilietai po $20.00 ir galima įsigyti Lithuanian Plaza Deli, Kunigaikščių Užeiga deli, Old Vilnius Café, Rūta café, šeštadieniais Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus Antanui 708-369-8324. Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami pietuose paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.

https://www.youtube.com/watch?v=b8HKOtpRfE4&feature=youtu.be

Širdingai dėkojame už paramą mokyklai.

Tėvų komitetas


Mieli tėveliai

Štai jau ir spalis ant slenksčio, o jis bus turtingiausias rudens mėnuo: spektakliai, šventės, rudens grožybių parodėlė ir daug svečių iš Lietuvos.

Spalio 5 d Lietuvoje švenčiame Mokytojo diena. Mūsų mokykloje dirba virš 50 mokytojų. Kviečiame Jus prisijungti ir pasveikinti juos profesinės šventės proga, dalyvaudami šventiname Mokytojo dienos rytmetyje šį šeštadieni 9:30 didžiojoje salėje.

11 valanadą visi, nuo kiškiukų iki 6 skyriaus, bus kviečiame pažiūrėti spektaklį "Mano batai buvo du", kuriame vaidins mūsų mokyklos mokinukai ir mokyt. Sandra ir Jolanta.

Spalio 10

Mūsų rudeninių grožybių parodėle. Nepamirškite fantazijos, truputėlio darbo ir  kantrybės, ir jūsų surinkti gražumai taps meno kūriniais.

Mokykloje svečiuosis „Atviras ratas“ - vienas atviriausių ir nuoširdžiausių Lietuvos teatrų – teatro laboratorija Atviras ratas. Teatras buvo įkurtas 2006 metais, kuomet Lietuvos teatro ir muzikos akademijos profesoriaus, visiems puikiai žinomo „Keistuolių taetro“ įkūrėjo ir vadovo, aktoriaus ir režisieriaus Aido Giniočio studentų grupė kartu su savo vadovu įsteigė naują teatrą jaunimui, kuris išaugo į teatrą visiems, buvo nominuotas ir apdovanotas pagrindiniais Lietuvos teatro apdovanojimais, savo spektaklius su dideliu pasisekimu rodė įvairių šalių žiūrovams. Šį rudenį Atviras ratas pirmą kartą Čikagoje pristatys savo 3 darbus.

Senelės pasaka“ – muzikinis spektaklis-improvizacija ne tik vaikams pagal Salonėjos Neries to paties pavadinimo eilėraštį. Spektaklis ne tik žiūrėjimui, bet ir aktyviam dalyvavimui. 2007 m. Apdovanotas „Auksiniu scenos kryžium“ už geriasią metų spektaklį vaikams. Spalio 11 d., sekmadienį, 2 val. p. p. Jaunimo centro Didžioje salėje vyks teatro iš Vilniaus ,,Atviras ratas” spektaklis ,,Sparnuotasis Matas”. Spektaklio pelnas bus skirtas Čikagos lituanistinei mokyklai paremti. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrimi! Bilieto kaina - $20.00, juos galima įsigyti ,,Lithuanian Plaza Deli”, ,,Kunigaikščių užeigoje”, ,,Old Vilnius Café'”, šeštadieniais - Čikagos lituanistinėje mokykloje arba paskambinus tel. 708-369-8324 (Antanas). Prieš spektaklį, nuo 12 val. p. p., Jaunimo centro kavinėje galėsite pavalgyti pietus, pagamintus ,,Bravo Bites”. Pietų kaina - $15. Dalyvaudami pietuose taip pat paremsite Čikagos lituanistinę mokyklą.
 
Lietaus žemė“ – biografinės improvizacijos, kurios remiasi ratu sėdinčių žmonių gyvenimo istorijomis. Tarpukario ir pokario laikų istorijomis nesiekiama tiksliai dokumentiškai atkurti biografijų, tai spektaklis apie žmones, kurie neskirstomi į gerus ar blogus; spektaklis, pravirkdęs žiūrovus Briuselyje, Varšuvoje, Maskvoje, Vilniuje. 2012m. festivalyje „Lietuvos teatrų pavasaris’12“ spektaklis  „Lietaus žemė“ žiūrovų išrinktas geriausiu spektakliu mažojoje scenoje. 2012m. spektaklis nominuotas „Auksinio scenos kryžiaus“ apdovanojimui už geriausią nacionalinę dramaturgiją. 2013m. Geriausias nacionalinės tematikos spektaklis. Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Spektaklis vyks lietuvių kalba spalio 14d. 7.30v.v. Chopin teatre (1543 W.Division St., Chicago, IL 60642)  Tame paciame teatre “Lietaus zeme” bus rodoma spalio 13d. ir 21d. su anglisku vertimu, spalio 20d.- su lenkisku. Bilietai parduodami internete: www.eventbrite.com.

Iki susitikimo mokykloje!

Mokyklos administracija


Mieli mokinukai ir tėveliai

Spalio 3iąją švęsime Mokytojo dieną. Šį šeštadienį kviečiame sugalvoti ir palikti klausimą bet kuriam mokytojui dėžutėje prie mokytojų kambario. Klausimai turi būti juokingi, išradingi ir įdomūs. Keli įdomiausių ir juokingiausių klausimų autoriai bus apdovanoti. Ant lapelio turi būti užrašytas Mokytojo/os vardas, klasė, pavardė, klausimas ir klausimo autorius, klasė. Galima užduoti tik 3 klausimus.

Ačiū labai!

Mokyklos administracija

CLM mokytojos


Mieli mokiniai ir tėveliai,

visi prisimename, kaip gražiai mūsų mokyklos choras pasirodė X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje. Pranešame, kad mokytoja Dalia Gedvilienė vėl visus kviečia į mokyklos chorą. Choro repeticijos vyks šeštadieniais po pamokų nuo 1:15 val. p.p. Chorą gali lankyti visi norintys mokiniai nuo pirmos klasės. Norinčius lankyti chorą, prašome šeštadienį po pamokų atvykti į muzikos kabinetą ir užsiregistruoti.

ČLM administracija


Mieli tėveliai:

Šį šeštadienį bus daromos klasių ir vaikų nuotraukos. Prašome kad vaikučiai ateitų į mokyklą apsirenge tautiniais drabužiais.

Spalio 10d., 12v., mokykloje vyks spektaklis ,,Senelės pasaka” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Laisva auka.

Spalio 11d., 2vpp, Jaunimo centro didžioje salėje vyks spektaklis ,,Sparnuotasis Matas” kurį atliks teatras iš Vilniaus ,,Atviras ratas”. Bilietai po $20.00 ir bus galima įsigyti jau šį šeštadienį. Spektaklio pelnas yra skirtas paremti Čikagos lituanistinę mokyklą. Spektaklio metu vaikai bus nemokamai prižiūrėti! Prieš spektaklį, Jaunimo centro kavinėje, nuo 12v. pietų, galėsite pavalgyti pietus. Pietus pagamins Bravo Bites. Pietų kaina $15. Dalyvaudami spektaklyje, paremsite Jaunimo centrą ir Čikagos lituanistinę mokyklą.

Tėvų komitetas


Gerbiami tėveliai,

siunčiame mokinių tvarkos ir drausmės nuostatus, perskaitykite juos ir aptarkite su savo vaiku. Taupydami popierių, jų nespausdiname - nuostatai bus patalpinti mokyklos internetiniame puslapyje www.CikagosLituanistineMokykla.org. Vaikai Jums parneš tvarkos ir drausmės nuostatų sutartį, kurią pasirašydami Jūs ir Jūsų vaikas patvirtinsite, kad įsipareigojate laikytis šių nuostatų. Pasirašytą sutarties lapą prašome grąžinti klasės mokytojui ar auklėtojui.

Mokyklos administracija


2015-2016 mokslo metų atidarymo šventė video

Sugrįžome į mokyklą jau…

Voratinklių žiedais pasipuošė ruduo, ir tai yra ženklas, kad laikas sugrįžti į lietuvišką mokyklą.

Mokslo metai prasidėjo praėjusį šeštadienį ,rugsėjo 12  ir ČLM.   Nors dangus verkė, šventiškos nuotaikos nebuvo mažiau. Diena prasidėjo šv Mišiomis, kurias laikė kunigas Gediminas Keršys.

Šiais metais mokyklą lankys  virš 260 mokinukų, juos mokins virš 50 mokytojų ir padėjėjų .

Juos visus ir pakvietėme į salę jaukiai šventei , skirtai Mokslo Metų atidarymui.

Šventė prasidėjo M. K. Oginskio polonezu  „Atsisveikinimas su tevyne“-  250 gimimo metinių proga  Lietuvos švietimas  šiuos metus skirs šiam kompozitoriui ir valstybės veikėjui . Tad jo įžymiojo kūrinio paklausymas buvo tik pradžia tų momentų , kuriais bus nuspalvinti visi mokslo metai. „Atsisveikinimas su tėvyne“ labai simbolinis kurinys, ypač aktualus ir mums, visiems čia gyvenantiems.  Dėl Tėvynės ir mūsų pačių buvo sukurtos lituanistinės mokyklos,  ir mūsų mokykla šiemet susirinko jau 24ąjį kartą.

Šventėje dalyvavo ir žodį tarė Jaunimo centro tarybos pirmininkė Maryte Utz,  mokyklos draugas Brighton parko apylinkės pirmininkas Viktoras Kelmelis ir  Vidurio Vakarų apygardos Švietimo ir kulturos komiteto pirmininkas Jonas Platakis.

Visus susirinkusius pasveikino mokyklos direktorė Laima Apanavičienė ir tėvų komiteto pirmininkas Antanas Rašymas.

Kai buvo iškviesti pasirodyti 24osios laidos abiturientai, iššaiškėjo, kad dauguma jų mokykla lanko virš 10 metų ,ir senbuviai mokytojai atismena juos dar visai mažiukus , o šiandien jie jau 10okai. Pirmokai Goda ir Jonas paskelbė Naujų Mokslo Metų pradžią paskambindami simboliniu skambučiu ir palinkėdami , kad paskutiniai metai abiturientams būtų įsimintini ir pilni  naujų žodžių  ir žinių apie Lietuvą, ir gražių prasmingų šeštadienių visiems mokyklos bendruomenės nariams.

Ši vasara buvo ypatinga visiems Šiaurės Amerikos lietuviams. Dar kartą pasidžiaugėme mokyklos choru ir jo vadove Dalia Gedviliene, kurie atstovavo mūsų mokyklą  Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventėje. Dėkojome jiems už pasiryžimą, kantrybę ir skambią dainą, o choras mus nudžiugino dviem nuostabiom dainom.

Šventę baigėme nauja daina „Mano Lietuva“ - dainavome visi – mokinukai, tėveliai ,mokytojai, prisimindami nuostabias atostogas Tėvynėje ir galvodami apie Lietuvą, sukurtą ČLM.

Šventė baigėsi ,ir suskubo visi į klases- kas susipažinti, kas prisiminti vasarą, o kas pakalbėti apie naujų mokslo metų tikslus – darbas prasidėjo !  Ir taip tik truputį daugiau nei 30 kartų per metus rinksimės į klases Jaunimo Centre, gilinsim žinias, įgysim naujų.

Sveikiname visų lietuviškų mokyklų išeivijoje mokinukus ,mokytojus, tėvelius su dar vienais pažinties, kultūros ir žodžio metais ! Tegul būna jie įsimintini!

 

Audronė Sidaugienė

ČLM direktorės pavaduotoja

 

Daugiau akimirkų iš 2015-2016 mokslo metų atidarymo šventės matysite mokyklos foto galerijoje bespaudžiant ant šios nuotraukos...

2015-2016 mokslo metų atidarymo šventės nuotraukos


Šį šeštadienį, rugsėjo 19d., 9v.r., vyks metinis tėvų susirinkimas.  Prašome ir kviečiame Jus skaitlingai dalyvauti. Turime aptarti daug svarbių dalykų.

Rugsėjo 26d., bus daromos vaikų nuotraukos. Prašome kad vaikai ateitų į mokyklą apsirengę tautiniais rūbais. Prašome kiek galima vengti žalios spalvos.

Tėvų komitetas


JAV LB sveikinimas


2015 metų rugsėjo 18  dieną, penktadienį, 7 valandą vakaro, Balzeko Muziejuje (6500 South Pulaski Road, Chicago) vyks istoriko, habilituoto humanitarinių mokslų daktaro, profesoriaus Egidijaus Aleksandravičiaus paskaita "Ką Lietuvai šiandien reiškia "Lietuvos vyčiai?"

 
Egidijus Aleksandravičius  yra Vytauto Didžiojo universiteto istorijos profesorius, VDU Lietuvių išeivijos instituto vadovas. Profesorius  yra keliolikos istorinių ir publicistikos knygų autorius, kelių išeivijos visuomenininkų ir mąstytojų raštų rinkinių sudarytojas, televizijos, radijo laidų bendraautorius. Profesorius Egidijus  Aleksandravičius apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi ir Lenkijos Ordino už nuopelnus Riterio kryžiumi.  Už knygą „Prieš aušrą. Jaunieji Simono Daukanto bičiuliai“ apdovanotas Simono Daukanto premiją.
 
Daugelis yra skaitęs Egidijaus Aleksandravičiaus knygą “Karklo diegas. Lietuvių pasaulio istorija”.
Knyga parduodama muziejaus parduotuveje.
 

Įėjimo mokestis: $5; Muziejaus nariams nemokamai
Muziejaus adresas: 6500 S. Pulaski Rd., Chicago 60629
Muziejus lankytojams atviras kasdien nuo  10 am iki 4 pm
 
The programs are partially supported by Grants from the following organizations: Lithuanian Council for Culture, Illinois Arts Council, Kazickas Family Foundation, Lithuanian Foundation, Illinois Humanities Council, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Lithuania, Consulate General of the Republic of Lithuania in Chicago, Women’s Guild of the Balzekas Museum of Lithuanian Culture, Latvian Foundation, Cultural Foundation of the World Federation of Free Latvians, National Archives of Estonia, and private donors.

 

Egiijus AleksandraviciusKarklo diegas


Voratinklių žiedais dabinasi ruduo ir primena, kad jau šį šeštadienį laukiame visų mokykloje.

Pamokos prasidės 8:30 val. r., prašome nevėluoti. 9 val. r. kviečiame visus mokinukus nuo 2 klasės kartu su mokytojais į šv. Mišias Tėvų jėzuitų koplyčioje. 10 val. r. (jei bus geras oras) kieme prasidės Mokslo metų pradžios šventė, jeigu bus šalta ar lis - šventė vyks salėje. Pamokos baigsis 1 val. p. p.

Kviečiame visus pasipuošti tautinėmis spalvomis, atsinešti gėlių, balionų, gerą nuotaiką ir šypsenas. Pietums galėsite pasivaišinti ,,Kunigaikščių užeigos" maistu.

Iki pasimatymo šeštadienį!

Mokyklos administracija

Pirmoji mokslo metu diena


Čikagos lituanistinė mokykla maloniai kviečia ateinantiems mokslo metams registruotis suaugusius, norinčius mokytis lietuvių kalbos. Dėl registracijos kreiptis el. paštu arba@comcast.net.


Mokyklai reikalingi mokytojai, norinčius dirbti pedagoginį darbą prašome skambinti mokyklos direktorei tel. 708-296-3192.


Mokyklos administracija


                               

Mieli tėveliai:

Prašome ateiti į mokyklą rugpjūčio 15 arba 29 dienomis padėti išvalyti, sutvarkyti ir paruošti klases ateinančiams mokslo metams. Turime kai kuriose klasėse pakeisti suolus ir iš kai kurių išnešti. Likusius suolus turime padeti vienuolyne. Turime nuvalyti suolus, langus, sustatyti naują spintą ir perstatyti mokytojų kambarį. Tėvai kurie dalyvaus bent vieną dieną bus pavaišinti ir atleidžiami nuo budėjimo. Renkamės Jaunimo centre, 9vr, prie mokytojų kambario, nurodytais šeštadieniais ir iš ten busite paskirstyti į darbus.

Ačiū,

Tėvų komitetas

 


Vasaros atostogos!